Det konkluderer forskere fra Aarhus Universitet og DTU i en ny rapport, hvor de for første gang sætter tal på dansk oksekøds klimaaftryk lige fra kvæget i stalden over slagteriet og supermarkedet til maden ender hjemme hos forbrugeren.

Hvor klimavenlig er en dansk bøf?

Den nuværende debat om oksekød og klima er i stor udstrækning baseret på udenlandske undersøgelser, der ikke afspejler, hvordan vi producerer oksekød i Danmark, og hvad danskerne rent faktisk spiser. Hvordan ser klimapåvirkningen fra dansk okse- og kalvekød rent faktisk ud?

Hvordan ser klimapåvirkningen fra dansk okse- og kalvekød rent faktisk ud?

Det har forskere fra Aarhus Universitet og DTU undersøgt i rapporten ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsperspektiver i forskellige kostmønstre”, der netop er publiceret.

Her har de blandt andet set på klimaaftrykket i forhold til kødets ernæringsværdi og i sammenhæng med den kost, som danskerne reelt spiser.

I rapporten fastslår forskerne, at den nuværende debat om oksekøds bidrag til klimaforandringer i stor udstrækning er baseret på udenlandske undersøgelser, der ikke afspejler de danske produktionsmønstre eller kostmønstre. Hvis forbrugeren kun spiser oksekød, der kommer fra malkekvæg, kan klimaaftrykket reduceres med 16 procent per kg. oksekød.

- Oksekød af malkerace udgør i forvejen en stor andel af det oksekød, vi spiser i Danmark. Derfor er det et meget væsentligt parameter at have med. I mange år har vi arbejdet målrettet med avl, udvikling af foder og sikring af høj fodereffektivitet. Det betyder, at en dansk ko nu producerer mere mælk, selvom den æder den samme mængde foder. Dermed får vi mere ud af mindre. Man kan sige, at vi har skabt en ”klimako”, hvor kødet har et betydeligt lavere klimaaftryk end de fleste andre køer i resten af verden, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Madspild har større klimaaftryk end oksekød

Forskerne kommer frem til flere andre, spændende konklusioner. Blandt andet, at:

  • Vores forbrug af oksekød står for 11 procent af klimaaftrykket fra den samlede kost inklusiv drikkevarer. En reduktion i oksekødsforbruget vil have betydning for klimaaftrykket fra kosten, men det er langt fra det eneste, vi kan ændre på.
  • Til sammenligning stammer 28% af kostens samlede klimabidrag fra nydelsesmidler, som alkohol, slik, kage, desserter, kaffe og søde drikke.
  • Reduceret madspild er et effektivt tiltag til at reducere klimabelastningen fra fødevareforbruget. Det samlede daglige madspild betyder, at klimaaftrykket øges med 14%, Dvs. det klimaaftryk, der skyldes madspild, er større end klimaaftrykket fra det gennemsnitlige indtag af oksekød.
  • Oksekød bidrager positivt til kostens indhold af jern og vitamin D, som er de næringsstoffer, der er risiko for, at betydelige dele af befolkningen ikke får tilstrækkeligt af til at få opfyldt deres behov. Oksekød bidrager også positivt til indholdet af zink, vitamin B 12, B6 og selen.

Forskerne kommer også med anbefalinger til, hvad landbruget kan gøre for at reducere klimaaftrykket fra oksekød endnu mere.

Hvis landmanden kan reducere foderforbruget pr. kg tilvækst eller reducere metanudledningen vil det betyde, at klimaaftrykket pr. kg oksekød kan reduceres.

Begge dele arbejder den danske kvægsektor allerede med.

- Vi har i Landbrug & Fødevarer fremlagt en vision om at landbruget skal være klimaneutralt i 2050. Et af redskaberne hertil er blandt andet at reducere metanudledningen fra kvægproduktion, som vi arbejder målrettet med, siger Flemming Nør-Pedersen. 

Flemming Nør-Pedersen

Seneste nyt fra lf.dk