Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Landbrugsstyrelsen laver mål for udbetalinger

Nytår er tid til nytårsforsæt. Og Landbrugsstyrelsen offentliggjorde i de sidste dage af december deres nytårsforsæt for 2019. De kalder det deres resultatplan, der bl.a. har mål for, hvornår landmænd kan få udbetalt tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Landbrug & Fødevarer er i løbende dialog med ministeriet om udfordringerne med rettidig betaling.

Udbetaling af direkte støtte i 2019
Landbrugsstyrelsens mål for udbetaling af grundbetalingen i december er, at Landbrugsstyrelsen fortsat skal være blandt de første lande i EU til at udbetale den direkte støtte. Det betyder konkret, at man fastholder det eksisterende mål om at mindst 90% af grundbetalingen og grøn støtte skal være udbetalt senest 15. december 2019 og mindst 97% skal være udbetalt ved udgangen af januar 2020. Landbrugsstyrelsen bemærker dog, at miljøfokusområder med majs efterfulgt af efterafgrøder eller udlæg af græs ikke indgår i udbetalingsmålet. L&F arbejder selvfølgelig for at alle får udbetalt støtte hurtigst muligt.

 

Udbetaling af økologisk arealtilskud og tilskud til pleje af græs- og naturarealer i 2018 og 2019
Landbrugsstyrelsen skriver i planen, at de i 2019 forventer et væsentlig fremskridt på udbetalinger af økologisk arealtilskud. 85 % af udbetalingerne af økologisk arealtilskud for 2019 forventes udbetalt inden udgangen af december 2019. Samtidigt forventes 65% af tilskuddet til pleje af græs og naturarealer for 2019 udbetalt inden udgangen af december 2019.

 

 
Målene for udbetaling af 2018-tilskuddet til hhv. plejegræs og økologisk arealtilskud er, at alle udbetalinger af 2018-tilskuddet skal være udbetalt senest 1. juli 2019. Landbrug & Fødevarer har presset på for endnu mere ambitiøse udbetalingsmål for 2018. Landbrug & Fødevarer mener, at mindst 97% af tilskuddet bør være udbetalt inden udgangen af 1. kvartal.

 

Mål for udbetaling af projekttilskud og tilskud til vand og natur
Landbrugsstyrelsen har i de senere år ikke leveret tilfredsstillende på projektstøtteområdet, så kortere sagsbehandlingstid på projekttilskud og vand og naturtilskud, bl.a. udbetaling af tilskud til minivådområder, har særligt fokus i Landbrugsstyrelsen. Der er nedsat en task force i styrelsen til at sikre hurtigere udbetalinger og afgørelser om tilsagn.

 

Landbrug & Fødevarer er i løbende dialog med ministeriet om de store udfordringer på projektstøtteområdet og vil holde øje med, at der sker et væsentligt fremskridt på området i 2019.

 

Der står ikke noget om mål for hurtig håndtering af projektændringer, forlængelser og overdragelser på projektstøtteområdet i planen eller om klager generelt, men L&F bliver ved med at have fokus på det også i dialogen med ministeriet. Klagenævnet i Viborg fik i finansloven ekstra ressourcer til bl.a. fødevare- og landbrugsområdet, så vi forventer selvfølgelig en betydelig effekt her.

 

Landbrug & Fødevarer vil løbende holde styrelsen op i forhold til deres mål og sagsbehandlingstider generelt.

 

Konkrete mål for projektstøtteområdet i Landbrugsstyrelsens resultatplan 2019
 
 • Tilsagn projekttilskud i 2019
  75% af de ansøgere, der søger om miljøteknologi til kvæg og gartneri i 2019 skal have tilsagn eller afslag senest 90 dage efter ansøgningsrundens afslutning.
 • Udbetaling af projekter, der indsendes i 2019
  Mindst 60 pct. af udbetalingsanmodninger på projekttilskudsordninger modtaget i 2019 er afgjort med udbetaling eller afslag senest 90 dage efter modtagelse.
 • Tilsagn fra 2018 og tidligere (dvs. modernisering af kvægstalde 2018, miljøteknologi 2018 og farestalde 2018 og evt. tidligere ordninger)
  Sagsbehandlingen af 100 pct. af tilsagnsanmodninger modtaget tidligere end 1. januar 2019 skal være afsluttet med tilsagn eller afslag senest 30. juni 2019 (dog med undtagelse af helt særlige sager).
 • Udbetalingssager fra før 1. januar 2019
  Sagsbehandlingen af 100 pct. af udbetalingssager modtaget tidligere end 1. januar 2019 skal være afsluttet med udbetaling eller afslag senest 30. juni 2019 (dog med undtagelse af helt særlige sager).  
 
De helt særlige sager, der undtages, er svigsager, konkurser, dødsboer samt sager, der som følge af øvrige forhold hos ansøger ikke er fuldt oplyste.
 
 

Mette Trudsø Kruse

Seneste nyt fra lf.dk