Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Pesticidaftale – hvad betyder den?

Ny bred politisk aftale betyder sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO’er). L&F savner de faglige begrundelser, men glæder sig over fuld og hel erstatning til landmændene.

 

Reglerne om sprøjtefrihed gælder ved BNBO’er omkring alle vandboringer, der levere til almene vandværker (ti husstande eller flere).

 

Stramningen kommer på baggrund af , at et bredt flertal af folketingets partier fredag den 11. januar 2018 vedtog en tillægsaftale til ”Pesticidstrategi 2017 – 2021”. Der er 4 hovedelementer i aftalen:
 
  1. Sprøjteforbud i BNBO indført gennem to faser
  2. Forbud mod salg af koncentreret pesticider til private
  3. Test for flere stoffer i grundvandsovervågningen
  4. Måling af integreret plantebeskyttelse (IPM) på bedriftsniveau
 
Sprøjtefrie BNBO
 
Grundlæggende mener L&F at der kun i meget få tilfælde er en faglig begrundelse for indførsel af sprøjtefrie BNBO. Det skyldes flere faktorer, først og fremmest vores nuværende restriktive godkendelsessystem af pesticider og allerede etablerede 25 meters beskyttelseszoner omkring vandboringer til almene vandforsyninger. 
  

 

Men vi må erkende, at der er et overvældende politisk flertal som ønsker yderligere tiltag for at mindske risikoen for udvaskning af pesticider. I sådan en situation har det været vigtigt for L&F, at aftalen indeholdt respekt for landmanden og hans værdier og tabte indtjening. Derfor er det positivt, trods alt, at aftalen betyder, at landmænd får fuld og hel erstatning.
 

 

Aftalen er delt i to faser, hvor første fase er tre årig (2020-2022) med frivillige aftaler mellem vandforsyning, kommune og lodsejer med fuld erstatning for alle tab, herunder arrondering, omlægning af dræn, harmoniproblemer mv. 

 

I 2019 skal der laves lovændringer, udarbejdes bekendtgørelser og vejledninger. Men det vil allerede nu være formålstjeneligt at starte arbejdet rundt lokalt, så vi er vel forberedte. Det er vigtigt, at alle arbejder konstruktivt for at få fremdrift i processen, og for at opnå robuste, holdbare løsninger for landmanden.
Nogle steder vil det være bedst at flytte boringerne ind i en skov, mens jordfordeling vil være mest hensigtsmæssigt andre steder. Der vil være mange forskellige løsninger, som vil være det mest optimale. Derfor er god dialog vigtig.
 
 
2: Forbud mod salg af koncentreret sprøjtemidler til private
 
Der har været et politisk ønske om at private ikke må købe eller håndtere koncentrerede sprøjtemidler. I praksis bliver det indført pr. 1. juli 2020, som følge af aftalen om autorisation af salg af pesticider til professionelle (landmænd), hvor vi fik gennemført en rullende indfasning, så landmænd kunne indskrives i autorisationsordningens database ved et opdateringskursus.
 

 

3: Test for flere stoffer i grundvandsovervågningen 
 
En arbejdsgruppe under Vandpanelet (Miljøstyrelsen, DANVA m.fl.) har anbefalet, at der skal undersøges for flere stoffer i grundvandsovervågningen, samt at der nogle steder iværksættes en såkaldt ”masse screening”, hvor der analyseres for alt, hvad man nu kan måle af pesticider og nedbrydningsprodukter. Endeligt skal der også forskes i at udvikle nye metoder til at måle grundvand for mange stoffer på en gang.
 
 
4: Indførsel af integreret plantebeskyttelse (IPM) på bedriftsniveau
 
Det er aftalt, at landmænd og andre, der bruger pesticider professionelt, skal udfylde et pointsystem vedrørende tiltag for IPM, som omhandler sundt sædskifte, resistente sorter, brug af mekanisk ukrudtsbekæmpelse mv. Tiltaget er af ministeriet vurderet til at være nødvendigt for, at Danmark overholder Rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider. L&F vil arbejde for, at administrationsmængden for landmanden holdes på et absolut minimum, hvilket kan gøres ved at anvende data, som landbruget allerede indberetter.
 
 
Læs hele aftalen her.

 

 

 

 

 

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk