Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Vandplaner med ramaskrig og politisk debat

Miljø- og Fødevareministeriet har løftet sløret for foreløbige tal fra Aarhus Universitet på kvælstofudledningen i 2017. Efter korrektion for årsnedbør lå udledningen på omkring 60.000 tons, hvilket er på niveau med året før. Det har ført til ramaskrig fra flere kanter, da tallet burde falde år for år. L&F melder ud, at der ikke er grund til panik.

Det var det en særdeles våd høst, vi havde i 2017. Meget nedbør om efteråret giver stor udvaskning. Dertil kommer, at etableringen af efterafgrøder også på grund af vejret var særdeles vanskelig. Der var altså ikke megen plantevækst på markerne til at holde på næringen.

Mangelfuld korrektion

Netop fordi landbruget trods alt ikke drages til ansvar for vejrliget, bliver udledningstallene i midtvejsevalueringen af vandplanerne korrigeret for nedbør. Men korrektionen sker i forhold til den samlede årsnedbør og tager ikke hensyn til sæsonvariationen. Så et år som 2017, hvor nedbøren falder på det værst tænkelige tidspunkt, men årets samlede nedbør ikke var voldsomt stor, bliver korrektionen mangelfuld.

I flere medier har Martin Merrild forklaret problemet, og i Altinget har Hans Thodsen, seniorrådgiver ved Aarhus Universitet, medgivet, at ”Den normalisering, vi laver i forhold til klima, kan ikke fjerne alt”, og at netop forholdene i 2017 giver en ikke helt retvisende nedbørskorrektion.

Landbrugspakken under beskydning

Landbrugspakken har som forventet været under beskydning i medierne efter de nye tal kom ud, men der er ingen tegn på, at den skulle føre til større udvaskning, hvilket ministeriet da også bakker op om. Tværtimod viser den nyeste udvaskningsmodel, NLES5, at udvaskningen af den ekstra kvælstofmængde er endnu mindre end først antaget. Aarhus Universitet har dog udbedt sig lidt længere tid til at kvalitetssikre modellen, hvorfor de endelige tal endnu ikke er meldt ud.

Hvad angår indsatserne for at reducere kvælstofudledningen viser den nye opgørelse, at vi ikke er på omdrejningshøjde med planen. Ministeren varsler, at ”hvis ikke landbruget leverer denne indsats frivilligt, vil den skulle leveres på anden måde”. Der har dog været en lang indflyvning blandt andet for at fastlægge rammerne for anlæg af minivådområder, der først er kommet på plads nu i 2019. Landbruget gør alt, hvad vi kan for at få de frivillige indsatser til at lykkes.

Hovedresultaterne fra NOVANA-overvågningen af natur og vandmiljø bliver præsenteret senere denne uge for de væsentligste interessenter, herunder L&F. De vil være nøglen til, hvordan det store billede omkring udviklingen i kvælstofudledning ser ud.

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk