Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

BNBO-lovforslag om sprøjtefrie zoner er i høring

Miljø- og Fødevareministeriet udsender en høring for et kommende lovforslag med fokus på BNBO’er og sprøjtefrie områder. L&F arbejder for et godt resultat for landmanden.

Lovforslaget skal implementere en del af Pesticidstrategiens punkt om en ekstra beskyttelse af grundvandet omkring de almene vandboringer. Kommunerne pålægges fremadrettet at lave en vurdering af risiko for udvaskning af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

 

Miljø- og Fødevareministeriet lægger op til, at Folketinget vedtager en ny paragraf i vandforsyningsloven, som bemyndiger ministeren at pålægge kommunerne at lave en vurdering af risikoen for udvaskning af pesticider i BNBO. Desuden pålægges kommunerne at indrapportere fremdriften i arbejdet.
 
Landbrug & Fødevarer arbejder for at opnå et tilfredsstillende resultat for landmanden under de givne politiske vilkår. Landbrug & Fødevarer finder dog, at det danske grundvand allerede er velbeskyttet mod udvaskning af pesticider fra det dyrkede areal, og at der derfor ikke er et fagligt grundlag for generelt at etablere sprøjtefrie BNBO.
 
Fuld og hel erstatning
Vi har dog noteret os, at et nærmest enigt Folketing har vedtaget Pesticidstrategien 2017-2021, herunder punktet med sprøjtefrie BNBO, og derfor er det vigtigt for os at arbejde for at:
 
  1. Alle landmænd får fuld og hel erstatning på markedsvilkår for alle tab i forbindelse med tiltag i BNBO
  2. Der er tale om ekspropriationslignende forhold og derfor skattefritagelse
  3. Arealerne forbliver landmandens, med mindre han ønsker andet
  4. I forbindelse med fastlæggelse af indsatsarealer og dermed erstatning, at der også tages højde for praktiske dyrkningsforhold og konsekvenser for husdyrproduktionen

 

Desuden bliver det vigtigt, at landmanden får mulighed for at få konsulenthjælp i forbindelse med arbejdet med de frivillige aftaler, der indgås med kommune og vandværk. Desuden har landmanden ret til en individuel erstatningsudmåling for aftale restriktioner, så vi vil ikke acceptere generelle erstatningstakster. Slutteligt er det også vigtigt, at der er en god fremdrift i arbejdet med frivillige aftaler for at undgå et generelt forbud mod pesticider i BNBO.

Lovændringen kommer efter planen på lovprogrammet som noget af det første i det nye Folketing i begyndelsen af oktober med planlagt virkning fra 1. januar 2020.
 
 

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk