Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Ingen dispensation for anmeldelse af udskudt høstfrist

Landbrug & Fødevarer raser over bureaukrati. Midt i den travleste tid skal landmændene bruge tid på at indberette forsinket kornhøst på marker med MFO-græsudlæg.

Senest tirsdag i denne uge skulle landmænd sende en mail til Landbrugsstyrelsen, hvis de ikke kunne nå at høste deres mark med MFO-græsudlæg senest den 20. august. Ved at indberette udskydes fristen til den 3. september.

 

Vi har anmodet om, at der dispenseres for indberetningen for at spare det administrative bøvl, da mange landmænd vil få brug for at anmelde forsinket høst til Landbrugsstyrelsen i år.

 

Landbrugsstyrelsen har afvist dette med henvisning til, at det er nødvendigt at vide, hvem der gør brug af fristudsættelsen, så det er muligt at kontrollere, at arealerne ikke bliver destrueret eller sprøjtet i 8 uger efter høst.

 

Vi er i Landbrug & Fødevarer helt uforstående over for, at det skal være nødvendigt med dette ekstra bureaukrati. Det må jo være åbenlyst, at der er dele af landet, hvor høsten ikke er nået ret langt endnu, og nu skal der også bruges tid på at indberette til Landbrugsstyrelsen frem for at få resten af høsten i hus.

 

Fortsætter kampen mod datotyranniet
Vi kan ikke se, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at have en frist for, hvornår marker med MFO-græsudlæg i korn skal høstes. Det vigtige er jo ifølge EU-reglerne, at landmanden selv holder styr på, at græsudlægget hverken må destrueres eller sprøjtes i 8 uger efter høst, og ikke, om der er høstet inden en særlig dato.

 

Der er dog lige det men, at Landbrugsstyrelsen ifølge EU-reglerne først må begynde at udbetale landbrugsstøtten, 8 uger efter den sidste mark med MFO-græsudlæg i korn er høstet, og kontrollen derfor kan afsluttes – men det er nok trods alt de færreste, der ikke har høstet deres kornmark med MFO-græsudlæg inden udgangen af september. Så det burde ikke være et problem at starte udbetalingen af landbrugsstøtten fra den 1. december.

 

Lige siden høstfristen blev indført, har vi i Landbrug & Fødevarer kæmpet for at komme af med den igen og for at få mere fleksibilitet, end der er nu. Vi har opnået nogle fremskridt, men desværre er der stadig et langt stykke vej. Vi fortsætter derfor selvfølgelig det politiske arbejde, både med denne og med andre frister.

 

Høstfrist som følge af sprøjte-forbud
Fristen for høst af MFO-græsudlæg i korn blev indført i 2018, efter at det blev besluttet i EU, at det også er forbudt at sprøjte MFO-græsudlæg i minimum 8 uger efter høst.

 

Læs vores tidligere udmeldinger om den sag her og her. 
 
 
I første omgang blev fristen fastlagt til den 20. august uden mulighed for at udskyde fristen. Først efter massivt pres fra os, blev det muligt at få en fristudskydelse til den 3. september. Læs mere om det her. 

 

Sprøjteforbuddet på MFO-græsudlæg betyder også, at landmænd, der har MFO-græsudlæg i majs vil få udbetalt landbrugsstøtten senere end andre i de fleste år, fordi majshøsten ligger meget senere end kornhøsten. Det er efter vores mening også dybt problematisk.

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk