Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Satellitkontrol – der skal leveres mærkbar forenkling

Vi mener, satellitkontrollen skal levere mærkbar forenkling og gøre op med datotyranniet.

Landbrugsstyrelsen indfører i år satellitkontrol af aktivitetskravet på grundbetalingsordningen. Da der reelt er tale om en bevægelse fra stikprøvekontrol til en kontrol af alle marker, arbejder vi i Landbrug & Fødevarer intenst på, at satellitkontrollen skal medføre så mange fordele for landmanden som overhovedet muligt, og at retssikkerheden skal være i orden.

 

Vi fik et løfte fra den tidligere regering om, at satellitkontrollen skal skabe markante fordele og forenklinger for landmanden, at der skal ske et opgør med datotyranniet, og at det ikke vil øge kontroltrykket. Vi har presset på for at få skabt resultater og fortsætter indsatsen.

 

Når vi ser på satellitkontrollen i år, har vi opnået en del, for eksempel:

 

  • Begyndende opgør med datotyranniet: Fristen for opfyldelsen af slåningskravet er blevet udskudt med 10 dage fra den 15. til den 25. oktober. Næste skridt er at få fristen helt væk.
  • Bagatelgrænse på 1 ha: I analysen af satellitbillederne er der reelt en bagatelgrænse på 1 ha. Det er noget helt andet end de 100 m2 som grundbetaling kontrolleres efter i den fysiske kontrol på landjorden.
  • Trafiklys giver mere vejledning: Visningen af grønne, gule og røde marker giver vejledning til landmanden, så han husker at slå alle sine græsmarker. Er der marker, hvor det ikke er muligt at opfylde slåningskravet, er det muligt at nå at trække dem ud af ansøgningen, inden det koster sanktioner.
  • Fokus på retssikkerhed: Markerne vil ikke blive underkendt på baggrund af satellitbilleder alene. Der vil blive en fysisk kontrol på landjorden af alle røde marker. Det er meget vigtigt for os i Landbrug & Fødevarer, at landmanden har mulighed for at få en fysisk kontrol, hvis han er uenig i kontrolresultatet.

 

 

Bekymringer og stort potentiale for forbedringer
Landbrug & Fødevarer har fortsat en række bekymringer vedrørende satellitkontrol, og der er et stort potentiale for forbedringer. Det er en ny teknologi, og det er afgørende for os, at Landbrugsstyrelsen til enhver tid lader tvivlen komme landmanden til gode, hvis der er usikkerheder i de data, der kommer fra satellitterne.

 

Det er et er betydeligt problem, at der vil være en snitflade mellem satellitkontrollen og de fysiske kontroller. Det betyder, at der er forskellige bagatelgrænser i den fysiske kontrol og i satellitkontrollen. Arealordningerne i landdistriktsprogrammet vil fortsat blive kontrolleret fysisk efter de fysiske kontrolkriterier. Det risikerer at give problemer og usikkerhed for landmændene.

 

Af hensyn til databeskyttelse, er det også meget vigtigt, at der er en nem og individualiseret adgang til trafiklysdata for den enkelte landmand. I år kan man finde trafiklyset for sin bedrift på landmand.dk, så man ikke behøver at logge på Tast-selv service for at se dem. Vi mener, det er vigtigt, at Landbrugsstyrelsen udvikler et værktøj, som er lettere tilgængeligt for den enkelte landmand, og hvor det kun er muligt at se egne marker.

 

Digitalisering – den vej udviklingen går
Digitalisering er den vej udviklingen går, og det er vigtigt, at vi som erhverv høster så mange fordele som overhovedet muligt.

 

Der er et stort potentiale i præcisionslandbrug og at have fokus på den dobbelte bundlinje, der både giver noget til miljøet og klimaet og til landmandens indtjening.
I Landbrug & Fødevarer arbejder vi for, at nye teknologiske løsninger kan medvirke til forenkling og smartere løsninger for erhvervet. Vores vision er, at vi ser ind en fremtid, hvor datotyranniet er væk, hvor det slet ikke er nødvendigt at lave støtteansøgninger, hvor sanktioner er overflødige og hvor retssikkerheden for den enkelte landmand selvfølgelig er helt i top.

 

Vi kommunikerer yderligere om satellitkontrollen i weekendens LandbrugsAvisen.

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk