Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Vi efterlyser erfaringer med lodsejerinddragelse i forbindelse med Natura 2000-planlægningen

Miljøstyrelsen gennemfører en evaluering af lodsejerinddragelsen i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000 planerne. I den forbindelse efterspørger vi konkrete indspil fra lodsejere eller konsulenter, der har erfaringer fra planlægningen i 2014.

Miljømålsloven fastlægger, at der i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000 planerne skal ske en forudgående drøftelse med lodsejere, der har væsentlig interesse i planen.
 
Dette blev indført som noget nyt i loven i 2013 – og blev derfor for første gang del af planlægningen af 2. generation af Natura 2000 planer, der trådte i kraft i 2016.
Processen med udarbejdelse af 3. generation af Natura 2000 planerne, der skal gælde fra 2022 til 2027, er ved at gå i gang. Derfor har Miljøstyrelsen efter gentagne opfordringer fra blandt andet Landbrug & Fødevarer igangsat en evaluering af den lodsejerinddragelse, der blev gennemført i 2014 forbindelse med udarbejdelsen af 2. generation af planer.
 

L&F har peget på utilstrækkelig inddragelse

Vi har gentagne gange påpeget, at den gennemførte inddragelsesproces i 2014 på en række punkter var meget mangelfuld. Den overordnede kritik, der tidligere er blevet fremført, vil selvfølgelig blive gentaget i forbindelse med den igangværende evaluering, men Landbrug & Fødevarer vil også meget gerne høre om de konkrete lodsejererfaringer fra inddragelsesprocessen i dialogfasen i sidste planperiode.
 
Det fremgår af miljømålsloven, at der i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000 planerne skal ske inddragelse af lodsejere med væsentlige interesser. De tæller:

 

  • Lodsejere, der er eneejer af et Natura 2000-område
  • Lodsejere, der ejer mere end en 1/3 af et Natura 2000-område 
  • Lodsejere med mere end 50 ha kortlagt natur og levesteder i et Natura 2000-område
  • Lodsejere med mere end 100 hektar i et Natura 2000-område
 
Hvordan inddragelsen skal ske, er ikke fastlagt nærmere i loven, men Miljøstyrelsen har i et notat (se hele notatet her) gennemgået de tiltag, der blev igangsat i dialogfasen i 2014. Tiltagende omfattede blandt andet regionsvise møder og markvandringer. Det er ifølge vores opfattelse meget langt fra den ønskede direkte dialog og inddragelse.
 
Miljøstyrelsen har nu med frist ultimo september bedt om kommentarer til lodsejerinddragelsen og vil især gerne høre:

 

  1. Hvad der var godt ved den inddragelsesproces, der blev gennemført i 2014
  2. Hvad der var dårligt ved inddragelsesprocessen i 2014
  3. Samt eventuelle forslag til forbedringer inden for lovens rammer.
 
Kontakt Landbrug & Fødevarer
For at kunne give helt konkrete indspil til Miljøstyrelsen efterlyser vi lodsejere eller konsulenter, som ud fra ovenstående kriterier har været – eller skulle have været inddraget i udarbejdelsen af Natura 2000-planerne i sidste planperiode. Vi hører også gerne til lodsejere, som på andre måder har erfaringer med lodsejerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000 planerne.

 

Kontakt venligst chefkonsulent Karen Post, Landbrug & Fødevarer på enten telefon 33 39 46 52 eller mail kpo@lf.dk . Meget gerne senest den 20. september 2019.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk