Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Forhøjet generationsskifteskat koster landbruget dyrt

Regeringen har varslet at hæve bo- og gaveafgiften (generationsskifteskatten) til 15 pct. ved familieoverdragelser. Det bliver en omkostningstung affære i landbrugssektoren, hvor gennemsnitsalderen er høj og likviderne få. En analyse fra SEGES viser, at op imod halvdelen af alle bedrifter skal handles i løbet af de næste 10 år.

Regeringen har i forståelsespapiret med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten tilkendegivet, at bo- og gaveafgiften forhøjes fra de nuværende 6 pct. i 2019 (og 5 pct. i 2020) til 15 pct. ved familieoverdragelser. Formålet med forhøjelsen er dels at skabe provenu til prioritering af en styrket velfærd, dels at mindske uligheden. Forslaget vil være en tilbagerulning af VLAK-regeringens gradvise lempelse fra 2016.

 

Kan vælte muligheden

Problemet med bo- og gaveafgiften er, at det er en afgift beregnet på baggrund af virksomhedens værdi, og dermed ikke virksomhedens løbende indtægt. Landbruget har en høj gæld og en lav egenkapitalforrentning. Det giver en lav finansieringsevne til betaling af bo- og gaveafgiften i en tid hvor bankerne også stiller store kapitalkrav. Med så lav en finansieringsevne kan selv små minoritetsbelastninger vælte muligheden for at finansiere overdragelsen uden at stifte yderligere gæld.

 

SEGES har udarbejdet et notat, der skitserer konsekvenserne af en forhøjet bo- og gaveafgift for erhvervet. Med forbehold for, at økonomien i de kommende år kan ændre sig, anslås det i rapporten, at der bliver behov for at ejerskifte 12.000-14.000 bedrifter ud af i alt 26.000 heltids- og deltidsbedrifter frem mod 2030. Behovet for ejerskifter kommer blandt andet af, at gennemsnitsalderen for landmænd i 2017 var 56,4 år.

 

Dialog og medieopmærksomhed


Den høje bo- og gaveafgift er et vigtigt område som alle relevante dele af Landbrug & Fødevarer tager meget alvorligt, herunder i dialogen med politikerne.
 
 
Presseafdelingen har gjort en stor indsats for at belyse emnet i medierne og sikre politisk bevågenhed. Det har blandt andet resulteret i en forsidehistorie i Børsen den 24. juni under overskriften ”Rød bloks arveafgift vil gøre ondt på unde landmænd”.
 
 
Seneste har adskillige medier dækket historien dags dato i blandt andet Avisen Danmark og TV2 News. Sidstnævnte bringer et interview fra slægtsgården Johannes Minde på Falster, der – ligesom rigtig mange andre bedrifter - netop har valgt at generationsskifte i år på grund af udsigten til den forhøjede bo- og gaveafgift på 15 pct.

Maria Eun Elkjær

Seneste nyt fra lf.dk