Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Krav til CO2-reduktion i transportsektoren skaber uklarhed

Der er uklarhed om den konkrete udmøntning af brændstofkvalitetsdirektivets CO2-reduktionskrav i 2020. De økonomiske konsekvenser kan være store.

Som en del af udmøntningen af EU’s brændstofskvalitets-direktiv er der i den danske biobrændstoflov et krav om en 6 pct. CO2-reduktion pr. energienhed fra det leverede brændstof til transportformål i 2020 i forhold til de fossile alternativer.

 

I Landbrug & Fødevarer forholder vi os positivt til CO2-reduktioner i transportsektoren, og en øget iblandingskrav af biobrændstoffer er i den henseende et virkemiddel, vi bakker op om.

 

​Dyrt for landbruget

Vi mener dog ikke, at de klimagevinster, der her er på bordet ved ovennævnte krav, står i et rimeligt forhold til de uforholdsmæssige store økonomiske konsekvenser, det potentiel kan have for borgerne og erhvervslivet, herunder landbruget.

 

De præcise omkostninger kan vi ikke opgøre endnu, da den konkrete udmøntning ikke kendes specifikt. Men risikoen for, at det bliver dyrt for borgere og erhvervslivet, herunder landbruget, er bestemt til stede.

 

Der er flere uhensigtsmæssigheder ved direktivet: Reduktionskravet gælder kun i 2020 og er ikke fordelt over flere år. Det bliver ikke fulgt op af et nyt revideret direktiv, der sætter mål for reduktion af CO2 fra brændstof efter 2020, som det ellers er tilfældet ved det reviderede VE-direktiv.

 

Vi er i dialog med ministeriet

Landbrug & Fødevarer arbejder i ligheder med andre organisationer på muligheden for at indfri kravet med andre virkemidler, fx ved brug af CO2-kvoter. Vi håber på, at Klima, Energi- og Forsyningsministeriet vil arbejde på at få en konstruktiv dialog med Kommissionen om, hvordan problematikken kan løses på en hensigtsmæssig måde.

 

 

Jens Astrup Madsen

Simon Horsholt

Seneste nyt fra lf.dk