Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Stop for total konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivningen

Miljø- og fødevareministrene annullerer den tidligere regerings beslutning om at konkurrenceudsætte alle Miljø- og Fødevareministeriets aftaler med universiteterne om det forskningsbaserede myndighedsberedskab. Det bekymrer os.

I stedet for konkurrenceudsættelsen vil regeringen opdatere retningslinjerne for myndighedsberedskabet og se på andre muligheder for at styrke beredskabet.

 

Afgørelsen giver anledning til bekymring i landbruget. Et velfungerende myndighedsberedskab er en af grundstenene for det danske fødevareerhverv. Beredskabet skal være på plads, når det gælder fødevaresikkerhed og husdyrsygdomme, og det skal være troværdigt for vores samarbejdspartnere og kunder på eksportmarkederne.
 
 
Ny lovgivning skal være baseret på den bedst mulige viden, og evnen til at omsætte forskningsbaseret viden til konkret regulering af erhvervet skal være til stede. Og endeligt så understøtter aftalerne opbygning af ny viden, så landbrugserhvervet også kan være konkurrencedygtigt i fremtiden.  
 

Konkurrenceudsættelse bør være mulighed
L&F mener, at konkurrenceudsættelse fortsat skal være en af mulighederne for at styrke myndighedsberedskabet. Fødevareministeren og miljøministeren bør selektivt og på fagligt velbegrundede områder konkurrenceudsætte bevillingerne. Det rummer mulighed for etablering af tværgående konsortier og dermed mulighed for at få endnu bedre rådgivning. Det kan fx være på store komplekse områder som hele klimaindsatsen.
 
 
Udvælgelse af de faglige områder bør ske med inddragelse af internationale eksperter og i regi af en til lejligheden nedsat programkomité.
 
En anden mulighed for kvalitetsforbedring er gennem aftalerne at sikre tilkøb af ydelser fra andre universiteter. Derudover er der fortsat behov for en mere ensartet kvalitetssikring på området. Det gælder både bestillingerne fra ministeriet, rådgivningen fra universiteterne og ministeriets efterfølgende omsætning af rådgivningen ny regulering. Vi foreslår derfor, at universiteternes kvalitetssikringssystemer underkastes en international evaluering. 
 
 
Desuden bør det sikres, at erhvervet og andre interessenter i højere grad kan blive inddraget i kvalitetssikringen, uden dermed at ændre på den fundamentale præmis, at universiteterne har det ultimative faglige ansvar for rådgivningen.
 

Stærkt pressede forskningsmiljøer

Miljø- og Fødevareministeriet anvender årligt ca. 730 mio. kr. til aftalerne med Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Aftalerne har tre formål; Sektorunderstøttende forskning, rådgivning samt beredskab og overvågning.

 

Forskningsmiljøerne på de områder, som aftalerne dækker, er stærkt pressede som følge af årlige 2 pct. besparelser. Besparelserne er andre forskningsbevillinger ikke pålagt. Besparelserne betyder, at jordbrugs- og veterinærforskningen i helhed er det eneste forskningsområde, som har oplevet stagnerende bevillinger siden 2008.


Stop for besparelser
L&F ønsker et stop for besparelserne og en genopretning af bevillingerne i form af en særbevilling, som kan anvendes til etablering af konsortier på særligt prioriterede områder, herunder den forskning som er nødvendig for at komme i mål med klimamålsætningerne.

 

Aftalerne om Vildtforvaltning og veterinærområder har været konkurrenceudsat. Vildtforvaltning endte på Aarhus Universitet, hvor aftalen lå i forvejen. Veterinæraftalen skiftede fra DTU til Københavns Universitet/ Statens Seruminstitut.

Morten Andersen Linnet

Seneste nyt fra lf.dk