Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Stramme krav om efterafgrøde begrænser planteproduktionen

L&F-viceformand Thor Gunnar Kofoed og Formand for Sektor for Planteproduktion Torben Hansen henvender sig til fødevareminister Mogens Jensen med et klart budskab: Vi mangler seriøse alternativer til efterafgrøder, og de nuværende låser landmandens mulighed for en effektiv og hensigtsmæssigt planteproduktion.

I Landbrug & Fødevarer oplever vi en stigende udfordring med at imødekomme efterafgrødekravet, særligt på grund af rigide krav og manglende alternativer. Når efterafgrødekravet stiger de kommende år, er vi alvorligt bekymrede for, at planteproduktionen destabiliseres i en sådan grad, at det både miljømæssigt og økonomisk vil have store negative konsekvenser.
  
Her og nu ser vi et stort behov for at få justeret de gældende regler.

 

Mere fleksibilitet for planteavlerne

Omregningsfaktoren på tidlig sået vinterkorn skal justeres fra 1:4 til 1:2. Det vil skabe væsentlig øget fleksibilitet for mange planteavlere.

 

Senere etablering af efterafgrøder betyder, at den kvælstofreducerende effekt nedskrives. Som reglerne er nu, betyder det, at landmanden fratrækkes kvælstofkvote i det efterfølgende produktionsår, uden at landmanden kan bruge efterafgrødebanken. Der er helt afgørende, at landmanden ikke straffes unødigt ved at låse produktionsmulighederne på baggrund af det foregående års vejrlig.

 

​Landmand skal selv kunne planlægge

Fremadrettet forslår vi, at hele efterafgrødekomplekset reformeres, og Landbrug & Fødevarer bidrager gerne med input og konkrete forslag til en mere hensigtsmæssig regulering. Målet er, at den enkelte landmand i videst muligt omfang selv kan tilrettelægge sin gødningsanvendelse og dyrkningspraksis, samtidig med at miljøkravene overholdes.

Nikolaj Ludvigsen

Seneste nyt fra lf.dk