Foto: L&F/Troels Toft

Brug den sunde fornuft: Tag hensyn til vejret i efterafgrødekontrollen

Vi har bedt Landbrugsstyrelsen om at tage ekstra hensyn i kontrollen af efterafgrøder. Anerkendelse af en ekstraordinær force majeure bør være en formssag i områder med meget nedbør.

Vi har sendt brev til Landbrugsstyrelsen vedrørende årets udfordringer omkring etablering af efterafgrøder. På grund af store nedbørsmængder i perioden frem mod sidste frist for etablering den 7. september, har etableringen af efterafgrøderne været meget udfordrende i nogle dele af landet.

I den nye gødskningslov fik Landbrug & Fødevarer sikret, at man hverken kan få sanktioner i forhold til krydsoverensstemmelse eller bødestraf, hvis man har gjort, hvad der er muligt for at etablere efterafgrøderne rettidigt. Det er et fremskridt, men retter ikke op på det fundamentalt forkerte i nogle alt for rigide regler. Nu har Landbrug & Fødevarer henvendt sig til Landbrugsstyrelsen for at sikre, at landmændene heller ikke kommer i klemme i forhold til etableringen af MFO-efterafgrøder.

Situationen i år har nemlig også givet anledning til store frustrationer hos de landmænd, der er nødt til at etablere for eksempel MFO-efterafgrøder, blot for at sikre, at de kan leve op til EU-kravene om 5 % miljøfokusområder. Hvis ikke MFO-efterafgrøderne bliver etableret til tiden, vil det give en reduktion af støtten for de grønne krav (der skal etableres 5 % miljøfokusområder på bedriften).

Uforudsigeligt vejr

Vi har opfordret Landbrugsstyrelsen til, at der i kontrollen tages et stort hensyn til den svære situation, som landmændene er kommet i som følge af vejret. Landmændene har gjort hvad de kunne. Der er brug for klarhed over, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at det er muligt at påberåbe sig force majeure. Set med Landbrug & Fødevarers synsvinkel, bør det være en formssag at anerkende en ekstraordinær force majeure i de områder, hvor der har været nedbørsmængder væsentligt over normalen.

Desuden har vi opfordret Landbrugsstyrelsen til, at der kigges nærmere på reglerne for MFO-efterafgrøder og græsudlæg, både på kort sigt og på lang sigt i de kommende regler for EU’s landbrugspolitik efter 2022. På kort sigt er der blandt andet hårdt brug for at få kigget på høstfristen for MFO-græsudlæg i korn. Fristen bør ikke ligge den 20. august, men langt senere, så alle kan nå at få høstet. Det afgørende er, at landmanden på den enkelte mark overholder EU-kravet om, at græsudlægget ikke må sprøjtes og destrueres i en periode på 8 uger efter høst af hovedafgrøden – og det bør ikke være nødvendigt at indsende information til Landbrugsstyrelsen om høsttidspunktet.

 

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk