Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

L&F støtter inddragelse af lokal viden i vandrådene

En ny bekendtgørelse om vandråd nærmer sig. Vi støtter inddragelse af viden fra lokale interessenter.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop sendt forslag til bekendtgørelse om nedsættelse af vandråd i høring. Med bekendtgørelse om vandråd mv. vil kommuner og vandråd igen give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i næste planperiode. Opgaven er altså den samme som i 2014.

Høringen løber til 14. oktober, og vandrådenes arbejde forventes påbegyndt i oktober 2019 med udsendelse af en ny vandrådspakke med rammer og vejledning, der ligeledes omfatter et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser. Arbejdet forventes afsluttet 30. juni 2020. Udkast til vandområdeplaner forventes sendt i offentlig høring i december 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet vil senere på året præsentere et arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027, som beskriver den samlede interessentinddragelse.

Lokal viden er nødvendig

L&F bakker op om interessentinddragelse i vandplanlægningen, da lokal viden er en nødvendighed for at forbedre grundlaget for vandplanlægning og -indsatser. Vi mener, at det er en god idé at give vandrådene en opgave af samme type som i 2014, hvor alle aktører kan arbejde hen mod et fælles mål – i dette tilfælde forslag til placering og prioritering af den fysiske vandløbsindsats. Det stærkt utilfredsstillende forløb i 2017, hvor både opgaver og det faglige grundlag var uklart defineret, og hvor der ikke var sikret et fælles mål for vandrådenes medlemmer, tåler ingen gentagelse.

Den foreslåede vandrådsrunde er en begyndelse, men vi og mange af de andre interessenter på området mener, at der skal være endnu mere involvering i vandplanlægningen, så lokal viden og ideer kommer i spil. Det har vi fremført i mange sammenhænge, og i august skrev vi dette debatindlæg sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, som miljøministeren har kvitteret for ved at invitere os til møde om interessentinddragelse.

 

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk