Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

L&F-analyse afslører: Staten kender ikke miljøtilstanden i over 99 procent af vandløbene

L&F har via en analyse af data indberettet til EU-Kommissionen afsløret, at vandløbenes kemiske tilstand er ukendt stort set overalt i landet. Kun på 23 ud af mere end 7.700 antal vandløbsstrækninger er tilstanden bestemt.

Den kemiske tilstand i vandløb skal – ganske som det gælder for den økologiske tilstand – være god for, at vandrammedirektivets målsætninger er opfyldt. Danmark er derfor milevidt fra samlet målopfyldelse, og konsekvensen må være, at vandets kvalitet prioriteres lige så højt som sikring af varierede fysiske forhold. Indsatsen skal håndtere alle presfaktorer, således at det bliver muligt for landmændene at kunne bidrage til sikring af Vandrammedirektivets krav om god økologisk og kemisk tilstand i vandløbene.

 

Der er stor opmærksomhed på betydningen af spildevandsudledninger på vandløbenes, søernes og kystvandenes kvalitet. Både de faste udledninger og overløb kan påvirke vandmiljøet med såvel næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer. Lige såvel er der mulige effekter på dyrs, planters og menneskers sundhed samt æstetik i og omkring vandløbene.

 

Politikerne er på sagen

Sagen forfølges politisk. Miljøministeren har allerede været i ét samråd om spildevand, og partier på tværs af Folketinget interesserer sig for de store huller i viden, der er på området. 

Vandrammedirektivet indeholder krav om, at vandområderne både skal være i god økologisk og kemisk tilstand. For at sikre samlet målopfyldelse skal både den kemiske og økologiske tilstand altså være i orden. 


I Danmark er tilstanden ukendt i mange vandområder – ikke mindst i vandløb. Værst er det for den kemiske tilstand; et opslag i databasen hos Det Europæiske Miljøagentur viser således, at den kemiske tilstand kun er kendt på 23 ud af mere end 7.700 vandløbsstrækninger. På mere end 99,5 % af alle vandløbsstrækninger er tilstanden altså ukendt – man aner ikke, om der er målopfyldelse eller ej. Og læner man sig op af fordelingen af de få, målte strækninger, tyder det på, at det ikke ser for godt ud: 17 ud af de 23 undersøgte strækninger, svarende til 74 %, er i ringe kemisk tilstand.

 

L&F: Nødvendigt med indsats


Det er naturligvis helt uacceptabelt med manglende viden og handling. Dels er god kemisk tilstand et selvstændigt mål, dels må forurenende stoffer formodes at påvirke den økologiske tilstand negativt. 

 

For at få vandløbene i god tilstand er det altså ikke nok at sikre tilstrækkeligt flow og varierede fysiske forhold i vandløbet. Alle presfaktorer skal kortlægges, og det rette mix af indsatser kan herefter sættes i værk. 

 

Vi køber ikke fortællingen om, at de fysiske forhold alligevel skal bringes i orden – vurderingerne skal nå hele vejen rundt, så der sættes ind på rette vis. Det vil komme til at tage lang tid og koste mange penge at få målt den kemiske tilstand alle steder. Men det er nu engang vilkårene, når Danmark har valgt at tage så mange vandløb med i vandplanerne – vi har næsten lige så mange strækninger som i hele Tyskland.

 

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk