Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: L&F/Troels Toft

L&F: Frustrerende med for meget efterafgrødebøvl

Landbrugsstyrelsen har meldt ud, hvordan landmændene kan påberåbe sig force majeure i forbindelse med etableringen af efterafgrøder. Men efter kamp mod mudder og vejr er der ikke brug for ny kamp mod bureaukrati og papirbøvl. Vi mener, det bureaukratiske efterlader mange landmænd frustrerede.

Landbrug & Fødevarer har henvendt sig til Landbrugsstyrelsen med et ønske om, at der gives klarhed over, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at det er muligt at påberåbe sig force majeure. Set fra Landbrug & Fødevarers synsvinkel, bør det være en formssag at anerkende force majeure i de områder, hvor der har været nedbørsmængder væsentligt over normalen.

Landbrugsstyrelsen har nu meldt ud, hvordan landmændene kan anmode om force majeure ved: 
Manglende etablering af MFO-efterafgrøder den 7. september
Mulighederne for målrettede efterafgrøder
Og mulighederne, hvis de ikke kan overholde slåningskravet den 25. september. 

Hvordan er reglerne


Reglen er, at den enkelte landmand skal anmode om force majeure senest 15 arbejdsdage efter, at man bliver bekendt med den manglende regeloverholdelse. 

Da seneste frist for etablering af efterafgrøder var 7. september skal der anmodes om force majeure for manglende etablering af MFO-efterafgrøder senest den 27. september. For at anmode om force majeure skal landmanden sende en mail til Landbrugsstyrelsen og udfylde et af de skemaer, som der linkes til i Landbrugsstyrelsens nyhed.

I skemaet skal landmanden kunne redegøre for, at situationen i år er usædvanlig sammenlignet med, hvad man normalt kan forvente. Der står, at det er en forudsætning for at anerkende force majeure, at forholdene er usædvanlige og uforudsigelige. Det fremgår ikke af nyheden, hvad dette konkret betyder – og herunder hvor meget der skal til, før Landbrugsstyrelsen vil anerkende situationen som force majeure. L&F: det er frustrerende


Set med Landbrug & Fødevarers øjne, er situationen frustrerende, da det burde være en formalitet at anmelde force majeure i de områder, hvor der har været nedbørsmængder væsentligt over normalen. Her burde det ikke være nødvendigt at bruge en masse ressourcer på individuelle redegørelser. En simpel mail med en anmodning burde være tilstrækkeligt.

Når det har været en kamp at få høsten i hus og at få gjort, hvad der har været muligt efter vejrforholdene, skal man ikke også kæmpe med regler og papirarbejde. 

I Landbrug & Fødevarer appellerer vi til, at Landbrugsstyrelsen farer med lempe i kontrollen og når force majeure anmodningerne sagsbehandles. Landmænd vil jo kun anmode om force majeure, hvis der reelt er en usædvanlig og uforudsigelig situation.

Derudover har vi et stort fokus på at forbedre reglerne for MFO-efterafgrøder – både på kort og på lang sigt. På kort sigt er der brug for forbedring af de eksisterende regler – ikke mindst høstfristen skal der kigges på. På længere sigt er der brug for nytænkning, når der kommer nye regler for EU’s landbrugspolitik i 2022.

 

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk