Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren bliver stærkt forsinket

Landbrug & Fødevarer arbejder kraftigt på at få forsyningssektorerne effektiviseret effektiviseringerne omsat i lavere tariffer for vore virksomheder og for vore landmænd. Det er derfor meget beklageligt, at en analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren bliver stærkt forsinket.

Regeringen igangsatte i juni 2018 en analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren. Analysen var en opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger fra december 2014 og regeringens forsyningsstrategi fra 2016.

Beklagelig forsinkelse 
Analysen har til formål at bidrage til at sikre en stærk og gennemsigtig konkurrence i elsektoren til gavn for forbrugerne. Analysen skal afdække, om konkurrencen på el-detailmarkedet er velfungerende, og om der er den nødvendige adskillelse mellem monopol og kommercielle aktiviteter i koncernforbundne net-virksomheder. Flere ministerier og styrelser er involveret i analysen, der skulle være afsluttet her i starten af 2019, men nu meddeles det, at analysen bliver stærkt forsinket og først ventes afsluttet i 3. kvartal i år.

Landbrug & Fødevarer, der sammen med en række andre organisationer deltager i en følgegruppe til analysearbejder, finder det meget beklageligt, at der går så lang tid, før analysen er tilendebragt. Også i betragtning af, at det er opfølgning på anbefalinger og beslutninger fra henholdsvis 2014 og 2016.

Lavere tariffer 
For både vore virksomhederne og landmænd er det vigtigt, at der sker en effektivisering af forsyningssektorerne, at aktiviteter der kan konkurrenceudsættes faktisk bliver det, samt at der er en klar funktionel adskillelse mellem monopolopgaver og så kommercielle aktiviteter samt klar gennemsigtighed i økonomi og handel. Vores mål er, at effektiviseringerne omsættes til lavere tariffer til gavn for vore virksomheder, der er storbrugere af forsyningsydelserne.

Landbrug & Fødevarer har spillet en aktiv rolle i såvel El-reguleringsudvalget som i opfølgningen på regeringens strategi for effektiviseringer af forsyningssektorerne. I debatten om konkurrenceforhold, herunder i el-sektoren, giver vi løbende input til ovennævnte analysearbejde. Det vil vi fortsætte med og presse på for, at analysearbejdet bliver speedet op. Så kan vi få afklaret de mange uklarheder, der i dag er og få sektoren effektiviseret til gavn for forbrugerne.

Jens Astrup Madsen

Seneste nyt fra lf.dk