Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Høringssvar fra L&F med fokus på faglig korrekt rapportering vedr. miljøtilstanden

Miljøstyrelsen lancerer en ny hjemmeside med et overblik over status på miljøtilstanden for en række indikatorer. Landbrug & Fødevarer har i høringssvar lagt stor vægt på at sikre en faglig korrekt beskrivelse ikke mindst i afsnittet om vandmiljøets tilstand.

Landbrug & Fødevarer afgav i sidste uge høringssvar til en ny hjemmeside, der samler en lang række oplysninger om tilstanden for miljøet i Danmark.

 

I langt de fleste tilfælde viser Landbrug & Fødevares gennemgang af den nye hjemmeside, at de udvalgte indikatorer beskrives fagligt korrekt og afbalanceret. Samtidig er det overordnede indtryk også, at hjemmesiden i høj grad lever op til målet om at gøre de mange oplysninger mere tilgængelige for en bredere kreds af interessenter.

 

I forbindelse med afgivelse af høringssvaret har det være meget vigtigt for Landbrug & Fødevarer at sikre, at de informationer, der fremgår af hjemmesiden, er udvalgt på et fagligt solidt grundlag, og at de fremstiller de udvalgte indikatorer på en korrekt måde.

 

Uheldig tendens

Dog er der, især i beskrivelsen af indikatorer for vandmiljøet, en uheldig tendens til, at der stort set udelukkende bliver fokuseret på næringsstoffers betydning for miljøtilstanden, og at man ikke beskriver andre presfaktorer m.v.

 

Landbrug & Fødevarer har derfor specifikt i sit høringssvar lagt stor vægt på, at der rettes op på disse forhold, således at der bliver tale om en retvisende fremstilling af tilstanden for vandmiljøet.  

 

I høringssvaret udtrykker vi vigtigheden af, at der opstilles procedurer, der sikrer, at organisationer m.v. høres når der laves ændringer af hjemmesidens indhold. Det sikrer, at de forskellige indikatorer løbende beskrives korrekt. 

 

Hjemmesiden aflyser den tidligere såkaldte ”Miljøtilstandsrapport”, som hidtil er blevet udgivet hvert 4. år med ophæng i miljøoplysningsloven. De tidligere trykte rapporter har været meget omfangsrige, og formålet med det nye rapporteringsformat på hjemmesiden er blandt andet at i højere grad at gøre oplysningerne mere tilgængelige. 

 

Hele Landbrug & Fødevares høringssvar kan ses her.

Du kan læse mere om den nye hjemmeside på miljøstyrelsens hjemmeside og se den version som har været i høring

 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk