Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

L&F roser flere af Klimarådets konklusioner

Klimarådet kommer i dag med en rapport med anbefalinger til regeringen om, hvad den nye klimalov bør indeholde for, at Danmark når sit reduktionsmål og overholder Parisaftalen. Landbrug og Fødevarer er enige i mange af Klimarådets konklusioner, men der er stadig mangler.

I den nyligt udkomne rapport, konkluderer klimarådet, at der i den kommende klimalov kun bør sættes generelle drivhusgasmål og ikke sektormål. Klimarådet fraråder specifikke sektormål, fordi de risikerer at lægge sig fast på en fordeling af indsatsen, der på længere sigt kan vise sig at være både uhensigtsmæssig og dyr.

Et synspunkt L&F selv har fremhævet flere gange, fordi vi med specifikke sektormål risikerer at satse på de forkerte virkemidler, og tiltagene kan direkte komme i konflikt med andre indsatser. I stedet bør der laves sektorstrategier i samarbejde med civilsamfund og erhvervsliv, som sikrer, at alle brancher leverer en indsats.

Et forslag, som minder meget om de klimakontrakter med erhvervslivet, som Statsminister Mette Frederiksen har inviteret erhvervslivet til møde om i foråret.  

L&F er vi enige i mange af Klimarådets konklusioner. Vi finder, at der er brug for fleksibilitet i klimaindsatsen, så der i takt med ny viden, ny forskning og generel udvikling løbende kan ske tilpasninger, så vi opnår den mest effektive indsats til gavn for klimaet og for samfundsøkonomien. 

 

Udvikling og internationalt samarbejde skal prioriteres
Der er imidlertid også nogle mangler i rapporten og anbefalingerne fra Klimarådet. For eksempel har Klimarådet ikke øje for nødvendigheden af vækst og udvikling i samfundet, men foreslår alene fokus på klimaindsatsen. 

 

Med de kæmpe udfordringer vi står overfor, i sikringen af målsætningen med 70 procent reduktion i 2030 og nettonuludledning senest i 2050, mener L&F, at det er bydende nødvendigt, at vi vurderer klimaindsatser i forhold til vækst og udvikling.

 

Klimarådet tager i sine anbefalinger ikke højde for, at de nationale reduktioner og den globale effekt bør ses i en sammenhæng. Vi ønsker i Danmark at igangsætte de reduktioner, der giver mest mulig global effekt. 

 

Derfor har L&F meldt ud, at nødvendigheden af en sammentænkning af det nationale og internationale spor bør slås fast i rapporten. Vi står over for en kæmpe udfordring globalt, hvis vi skal kunne leve op til Paris-målsætningen om at holde den globale temperaturstigning under to grader. Vi må derfor ikke vælge klimaløsninger, der alene er omkostningseffektive i Danmark, hvis der findes andre løsninger, der vil have en større effekt globalt.


Indsigt i rapporten

Klimarådet bruger rapporten til at anbefale rammer og strukturer for, hvordan en ny klimalov bør se ud. I klimaloven bør regeringens bebudede nye 2030-mål, om 70 procent reduktion i forhold til 1990, samt målet om nettonuludledning senest i 2050, indskrives. Ligeledes mener de, at opfyldelsen af målene skal ske på den mest omkostningseffektive, tilstrækkelige og troværdige måde. 

 

Klimarådet understreger dog, at loven ikke skal identificere tiltag og virkemidler, men derimod definere målet klart og entydigt, fastsætte en proces for udarbejdelse af klimaplaner og beslutte en ramme for monitorering og opfølgning. 

For sikre udvikling lægger rådet vægt på, at der både formuleres langsigtede og kortsigtede mål. Mindst hvert femte år skal der sættes klimamål med en tiårig horisont. Samspillet mellem de to måltyper sikrer udvikling, så de langsikrede mål ikke bliver en sovepude. 

 

Vi glæder os til samarbejdet
Landbrug & Fødevarer er enige i Klimarådets budskab om, at der er behov for et tæt samarbejde mellem borgere, erhvervsliv og politikere for at løse klimaudfordringerne. 

Vi er derfor også meget glade for, at Mette Frederiksen allerede har inviteret erhvervslivet til at diskutere klimakontrakter for brancher. Et konstruktivt arbejde, som vi ser frem til at deltage i. 

 

Niels Peter Nørring

Seneste nyt fra lf.dk