Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Dygtige landmænd i bestyrelserne giver stærke virksomheder

Landbrug og Fødevarer har været med til oprettelsen af en ny bestyrelsesuddannelse i 2020. Den er målrettet nyere og kommende bestyrelsesmedlemmer i andelsvirksomhederne, men vil også kunne være relevant for andre bestyrelsesmedlemmer i fødevareklyngen.

Stærke virksomheder kræver stærke bestyrelser. Der ses i disse år en stigning i efterspørgsel på bestyrelsesuddannelse. Der har dog manglet et tilbud med fokus på andelsvirksomheder og de særlige forhold, der gør sig gældende for andelsvirksomheder. Landbrug & Fødevarer har samarbejdet med Aarhus Universitet om at oprette en bestyrelsesuddannelse målrettet andelsvirksomheder.

Baggrunden for oprettelsen af uddannelsen er en vurdering fra Landbrug og Fødevarers virksomhedsbestyrelse om, at der er brug for et samlet tilbud for at fremtidssikre velkvalificerede bestyrelser i vores andelsvirksomheder. Særligt er der behov for, at nye og kommende bestyrelsesmedlemmer er klædt på til opgaven, da kravene til at drive virksomhed er stigende blandt andet i kraft af øget størrelse på virksomhederne, internationalisering og øget kompleksitet i omverdenen.

 

Det vigtige netværk
Et vigtigt element i uddannelsen er det netværk, der bliver skabt mellem deltagerne. I forlængelse heraf skal det understreges, at uddannelsen ikke kun er for andelsvirksomheder. Mange af elementerne i uddannelsen er også relevant for andre virksomhedsformer, så bestyrelsesrepræsentanter for andre virksomheder i fødevareklyngen vil også kunne have glæde af at deltage og er meget velkomne.

Uddannelsen bliver afviklet over tre gange to dage med overnatning. Den kommer til at være meget praksisnær og med cases fra fødevareerhvervet med det formål at give gode konkrete redskaber til at kunne anvende den nyerhvervede viden i praksis. 

Uddannelsen har blandt andet fokus på: 

 • De juridiske pligter, rettigheder og ansvar.
 • De særlige problemstillinger omkring habilitet, uafhængighed, loyalitet og tavshedspligt.
 • Bestyrelsens ansvar for økonomien: regnskabet som styringsredskab, budgettering, rapportering og risikostyring.
 • Det effektive bestyrelsesarbejde: forretningsordenen, årshjul, dynamisk dagsorden, mv.
 • Det dynamiske bestyrelsesarbejde: samarbejdet i bestyrelsen og formandens rolle som bestyrelsesleder.
 • Bestyrelsens strategiske arbejde, herunder de særlige strategiske temaer som digitalisering, FN’s 17 verdensmål, arbejde med aktuelle strategiske udfordringer og muligheder.
 • Internationale markeder og omverdensforståelse – fx Brexit.
 • Bestyrelsens rolle i krydsfeltet mellem ejere, kunder og myndigheder.
 • Arbejdsdelingen mellem direktion og bestyrelse.
 • Aktivering af ejerskab/repræsentantskab.
 • Kompetenceafklaring og rekruttering.
 • Evaluering af bestyrelsens værdiskabelse

 

Læs mere om uddannelsen på Aarhus Universitets hjemmeside.

Eller i vedhæftede flyer.
 

 

Kathrine Blæsbjerg Sørensen

Seneste nyt fra lf.dk