Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

L&F til miljøminister: Behov for intensiveret indsats i områder med ulv

Mange dyreholdere i områder med ulv føler sig magtesløse over for ulveangreb. Derfor har vi netop sendt et brev til miljøministeren med en opfordring til at sætte gang i en række aktiviteter nu, så de berørte dyreholdere ikke oplever, at de står alene med deres udfordringer.

Der begynder at tegne sig et billede af, at flere og flere landmænd er tæt på at opgive at have udegående dyr, som er med til at skabe naturpleje i områder med ulv. Det er en yderst uheldig udvikling, som på sigt kan få store konsekvenser for den lysåbne natur, og som er stik imod de indsatser, der ellers gennemføres for at sikre naturværdierne på en række naturarealer.

Sådan skriver Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer i et nyt brev til miljøminister Lea Wermelin.

 

Hurtigst muligt i gang
I brevet opfordrer viceformanden til, at man hurtigst muligt sætter gang i en række aktiviteter for at hjælpe de berørte dyreholdere.

- Vi bakker selvfølgelig op om det arbejde, der er igangsat i Vildtforvaltningsrådet og ser frem til at gå konstruktivt ind i det. Men da det vil tage noget tid at få udarbejdet en sådan forvaltningsplan, er der behov for handling nu, da blandt andet de lange sagsbehandlinger skaber frustrationer, siger Thor Gunnar Kofoed. 

Han peger i brevet til miljøministeren på en række tiltag, der kan sættes i gang nu og som alle er inden der for rammerne af den gældende forvaltningsplan: 

  • Smidig og hurtig håndtering af sager om ulveangreb – hurtig udbetaling af erstatning
  • Flere midler til hegning – så der blandt andet også gives tilskud til vedligeholdelse af hegn/ renholdelse under hegn
  • Tilskudsordning til anskaffelse af vogterhunde og hold af vogterhunde, hvis nogen måtte ønske det
  • Undersøgelse af, om der aktuelt står en problemulv bag nogle af de aktuelle ulveangreb – jf. den gældende definition af problemulv
  • Bedre viden til Vildtforvaltningsrådets parter om ulveangreb (antal, omfang, omstændigheder) 

 

Definere problemulv

Vi vil fremadrettet fortsat have fokus på definition og håndtering af problemulv og arbejder for at sikre, at der opnås en operationel forvaltning af problemulve.

L&F mener derudover, at der skal afsættes midler til ulveforvaltningen på finansloven. Det er ikke nok at bruge af jagttegnsmidlerne.

-Vi er dog nødt til at anerkende, at ulven er beskyttet efter EU’s habitatdirektiv – det er ikke op til hverken ministeren eller vildtforvaltningsrådet at beslutte, at ulven ikke må være i Danmark. Vi arbejder internationalt for at beskyttelsen ændres – men det er en lang proces. Derfor arbejder vi målrettet inden for den juridiske ramme vi har, for at sikre de bedst mulige vilkår for husdyrholdere i ulveområder, siger Thor Gunnar Kofoed. 

 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk