Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Frank Andersen

Landmænd kan søge bedre og enklere tilskudsordninger til ny miljøteknologi

Fra 1. oktober er der åbnet en ny tilskudsordning i Landbrugsstyrelsen. Landmænd med kvægbedrifter og gartnerier kan nu ansøge om tilskud på 40 % af investeringen i ny teknologi. L&F har længe arbejdet for enklere tilskudsordninger og er derfor positivt stemt over selvsamme.

Landmænd med kvægbedrifter og gartnerier har siden 1. oktober kunne ansøge om tilskud på 40% af investeringen i ny teknologi, der reducerer ammoniak og energi i kvægsektoren og reducerer energi-, næringsstof- eller pesticidforbrug i gartnerierhvervet. Der er afsat 50 mio. kr. i alt til ordningen. Der kan søges frem til 5. december 2019 i Miljø- og Fødevareministeriets Tast Selv-service.

 

Langvarigt L&F-arbejde
L&F har arbejdet for langt enklere tilskudsordninger. Tilskudsgrundlaget på miljøteknologi 2019 er beregnet ud fra de såkaldte standardomkostninger, hvilket betyder, at man som ansøger ikke skal ud at hente tilbud før der investeres. Det er meget positivt.

Miljøeffekten er også standardiseret på ordningen, så man undgår udfordringer med, at der ikke er fælles beregningsforudsætninger, når ansøgningerne skal prioriteres. Med en standardiseret miljøeffekt sikres det, at alle ansøgere stilles lige.

Man kan søge teknologier ned til 100.000 kr., hvilket er positivt, så der både er mulighed for at foretage større og mindre investeringer gennem ordningen.

Teknologilisten er lang. L&F har arbejdet for, at det mere tydeligt er formuleret, hvad der er tilskudsberettiget. L&F har også foreslået, at man kan få forhåndsgodkendt sin investering af Landbrugsstyrelsen, så man er sikker på, at den bliver godkendt. 

Det har Landbrugsstyrelsen afvist, men de oplyser dog, at de vil forsøge at vejlede ansøgerne så godt så muligt

Allerede i januar skrev L&F i et høringssvar, at vi gerne så, at landmænd kan få tilskud til brovægt, da det er med til at optimere markdrift, foderforsyning og lagerstyring. Det er kommet med på listen. 

Projektperioden er kun på et år med mulighed for en enkelt projektforlængelse. Det skyldes, at investeringer under det nuværende landdistriktsprogram skal være gennemført og udbetalt inden udgangen af 2023. 

L&F har dog foreslået, at alle fik toårsprojektperioden uden mulighed for forlængelse i stedet, da det ville være enklere, men det har Landbrugsstyrelsen ikke taget med.

Miljøteknologiordningen 2019 er den sidste planlagte miljøteknologiordning i landdistriktsprogrammet i perioden 2014-2020. 

 

Udmønte ubrugte midler
L&F arbejder dog fortsat for at ubrugte midler fra tidligere ordninger skal udmøntes i nye ordninger, hvilket også den tidligere regering foreslog. 

Dette forslag er nu blevet taget op af den nye regering i finanslovsforslaget for 2020. Her foreslår regeringen, at der åbnes to moderniseringsordninger på hver 85 mio. kr. til hhv. kvæg- og slagtesvinestalde.

Den endelige bekræftelse på disse ordninger afventer nu finanslovsforhandlingerne.

Læs mere om miljøteknologi 2019 her.


 

Mette Trudsø Kruse

Seneste nyt fra lf.dk