Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Screendump: Landbrugsstyrelsen

Satellitkontrol: Se om du har røde marker på landmand.dk eller i IMK

Landbrugsstyrelsen vil komme på kontrol på de 900 røde marker fra den 28. oktober. Du kan også trække marken ud af din ansøgning og dermed undgå sanktioner i din grundbetaling.

Landbrugsstyrelsen kontrollerer i år dele af grundbetalingsordningen ved hjælp af satellitbilleder. De kigger på, om der har været landbrugsaktivitet på markerne. Det er en forudsætning for at få grundbetaling, at der har været en landbrugsaktivitet på marken.

 

Landbrugsstyrelsen har nu offentliggjort de endelige resultater af satellitbilledanalyserne. De viser, at der er 900 marker, hvor der med stor sandsynlighed ikke har været landbrugsaktivitet. Fra den 28. oktober vil der komme en fysisk kontrol af disse marker.

 

 

  • Vi vil gerne opfordre til, at I som forening kommunikerer ud til jeres medlemmer om Landbrugsstyrelsens satellitkontrol, så de bliver opmærksomme på, at det nu er muligt at se de røde marker i Tast-selv service eller på landmand.dk

 

Se om din mark er rød på landmand.dk eller i IMK
Du kan logge på enten www.landmand.dk  eller på IMK (Tast-selv service) og se, om en eller flere af dine marker er røde. Hvis du har en rød mark, har du følgende handlemuligheder:

 

  1. Hvis du ikke har opfyldt kravet om landbrugsaktivitet på marken, fx slået eller afgræsset den, kan du trække marken ud af din ansøgning frem til den 28. oktober og undgå at du får en sanktion i din grundbetaling for manglende opfyldelse af kravet.
  2. Hvis du har opfyldt kravet om landbrugsaktivitet, skal du ikke foretage dig noget, men blot afvente den fysiske kontrol. Landbrugsstyrelsen gør i deres nyhed opmærksom på, at det er markernes tilstand ved kontrolbesøget, og ikke den røde farve i trafiklyssystemet, som er afgørende for, om der ydes støtte for markerne.

 

Vær opmærksom på, at hvis din røde mark tæller med i opfyldelsen af de grønne krav, fx MFO-brak eller du har plejegræstilsagn på arealet, kan det også få betydning for disse ordninger.

 

 

 

Hvordan opfyldes kravet om landbrugsaktivitet?
På græs opfyldes kravet ved at afgræsse eller slå arealerne senest den 25. september, og på øvrige omdriftsarealer er landbrugsaktiviteten naturligvis dyrkning af en afgrøde. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at fristen for opfyldelse af aktivitetskravet kan være den 31. august eller den 15. september, hvis der er et landdistriktstilsagn på arealet.

 

Generelt har vejrsituationen i år gjort det svært både at etablere efterafgrøder og at få slået græsarealerne. Se nyhed her.

 

Hvad med de grønne og de gule marker?
Landbrugsstyrelsen oplyser i deres nyhed, at der udbetales fuld støtte for grønne og gule marker, med mindre de har et andet resultat fra et kontrolbesøg på bedriften.

 

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk