Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Foreninger skal vælge L&F-repræsentanter til nye vandråd

En ny runde med vandråd på vej. Rådene skal, sammen med kommunerne, foreslå vandløbsindsatser frem mod næste generation af vandplaner for perioden 2021-2027. Foreninger skal i fællesskab vælge L&F-repræsentanter.

Som i 2014 skal vandrådene foreslå indsatser i vandløbene, der medvirker til at sikre samlet målopfyldelse. Der er lagt op til et bedre forløb end i 2017, da der denne gang i fællesskab skal peges på indsatser ud fra en liste med virkemidler, hvor det er muligt at tage højde for blandt andet afvandingsinteresser.

Igen bliver der nedsat 23 vandråd – ét i hvert hovedvandopland – hvert med op til 20 medlemmer. Rammerne for arbejdet er endnu ikke på plads og offentliggjort. L&F kan stille med ét medlem og én suppleant til hvert af rådene. 

Udkast til bekendtgørelse om vandråd har været i høring i september. Du kan læse L&F’s høringssvar her.


Udvælgelse af repræsentanter
Som det har været tilfældet ved de to foregående vandrådsrunder, vil L&F gerne sikre koordinering og faglige input til vores medlemmer i rådene. 

Vi beder derfor foreningerne om i fællesskab og enighed at pege på hhv. et fast medlem og en suppleant til de 23 vandråd.

Det er vigtigt at understrege, at bemandingen skal være aftalt lokalt inden, der meldes navne ind til os. Vi har ikke mulighed for at vælge, hvem der skal med, hvis der kommer flere forslag til repræsentanter. Bemærk, at I også kan indstille medlemmer til rådene fra lokale foreninger, ålaug mm., så der er sikret god deltagelse fra lodsejerside, som balance til øvrige organisationer. 

Erfaringer fra tidligere år viser, at det er en god idé med både folkevalgte og fagkonsulenter i rådene, så det er værd at have med i overvejelserne, når de nye vandråd bliver sammensat.

Afgrænsningen af de 23 hovedvandoplande kan ses her.

Meld gerne medlem og suppleant ud hurtigst muligt - gerne inden den 4. november. 
Skriv gerne: Navne, forening(er), mailadresser og selvfølgelig navnet på det respektive hovedvandopland.

Oplysningerne sendes til Lene Christiansen på LECH@lf.dk

 

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk