Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Screendump: Landbrugsstyrelsen

Satellitkontrol: Du kan stadig nå at trække dine røde marker ud af ansøgningen

Har du ikke slået eller afgræsset din røde mark, kan du nå at trække den ud af din ansøgning frem til den 28. oktober og undgå sanktioner i din grundbetaling. Du kan se om du har røde marker på landmand.dk eller i IMK.

Landbrugsstyrelsen kontrollerer i år dele af grundbetalingsordningen ved hjælp af satellitbilleder. De kigger på, om der har været landbrugsaktivitet på markerne. Det er en forudsætning for at få grundbetaling, at der har været en landbrugsaktivitet på marken.

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort de endelige resultater af satellitbilledanalyserne. De viser, at der er 900 marker, hvor der med stor sandsynlighed ikke har været landbrugsaktivitet. Det svarer til ca. 0,17 % af de marker, der er søgt grundbetaling til og ca. 0,5 % af det areal, der er søgt grundbetaling til. Det er typisk græs- og brakmarker.

Fra den 28. oktober vil Landbrugsstyrelsen foretage en fysisk kontrol af de røde marker. Hvis der ikke har været landbrugsaktivitet på din mark, kan du nå at trække den ud af din ansøgning inden den 28. oktober. Dermed vil du undgå at få sanktioner i din grundbetaling. Du vil blot ikke få udbetalt grundbetaling til det areal, du trækker ud af ansøgningen. Hvis du har opfyldt kravet om landbrugsaktivitet, skal du afvente den fysiske kontrol. Hvis den røde mark opfylder kravet om landbrugsaktivitet, vil den blive godkendt i den fysiske kontrol.

 

Se om din mark er rød på landmand.dk eller i IMK

Du kan logge på enten www.landmand.dk eller på IMK (Tast-selv service) og se, om en eller flere af dine marker er røde. Hvis du har en rød mark, har du følgende handlemuligheder:

  1. Hvis du ikke har opfyldt kravet om landbrugsaktivitet på marken, for eksempel slået eller afgræsset den, kan du trække marken ud af din ansøgning frem til den 28. oktober og undgå at få en sanktion i din grundbetaling for manglende opfyldelse af kravet.
  2. Hvis du har opfyldt kravet om landbrugsaktivitet, skal du ikke foretage dig noget, men blot afvente den fysiske kontrol. Landbrugsstyrelsen gør i deres nyhed opmærksom på, at det er markernes tilstand ved kontrolbesøget, og ikke den røde farve i trafiklyssystemet, som er afgørende for, om der ydes støtte for markerne.

Vær opmærksom på, at hvis din røde mark tæller med i opfyldelsen af de grønne krav, for eksempel MFO-brak, eller hvis du har plejegræstilsagn på arealet, kan det også få betydning for disse ordninger.

Læs mere om dette her.

Det er vigtigt, at du læser Landbrugsstyrelsens mere detaljerede beskrivelse af, hvad du skal gøre. Den kan læses her.

Du kan også læse mere om satellitkontrollen på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.Hvordan opfyldes kravet om landbrugsaktivitet?
På græs opfyldes kravet ved at afgræsse eller slå arealerne senest den 25. september, og på øvrige omdriftsarealer er landbrugsaktiviteten naturligvis dyrkning af en afgrøde. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at fristen for opfyldelse af aktivitetskravet kan være den 31. august eller den 15. september, hvis der er et landdistriktstilsagn på arealet.

Generelt har vejrsituationen i år gjort det svært både at etablere efterafgrøder og at få slået græsarealerne. Se nyhed herom

Hvad med de grønne og de gule marker?
Landbrugsstyrelsen oplyser i deres nyhed, at der udbetales fuld støtte for grønne og gule marker, med mindre de har et andet resultat fra et kontrolbesøg på bedriften.

Hvad mener L&F?
Læs hvad Landbrug & Fødevarer mener om satellitkontrol her.

 

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk