Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Positive takter i nyt ulveudspil fra miljøministeren

Miljøminister Lea Wermelin præsenterede mandag en række nye tiltag, der skal være med til at forebygge ulveangreb. Ministerens udspil kommer blandt andet som opfølgning på henvendelse fra Landbrug & Fødevarer.

På et pressemøde ved Bryrup syd for Silkeborg præsenterede miljøminister Lea Wermelin mandag nye tiltag, som skal være med til at forbygge ulveangreb på husdyr.

Tiltagene er:

  • Udpegning af et nyt ulveområde på 570 km2 mellem Silkeborg i nordøst, Herning i nordvest, Brande i sydvest og Nr. Snede i sydøst. I området er det muligt for fåreavlere at søge om tilskud til at bygge ulvesikre hegn, som skal beskytte dyrene mod ulveangreb.
  • Forhøjelse af tilskud til ulvesikre hegn fra 80 pct. til 100 pct. af omkostninger til etablering af hegnet
  • Forsøgsordning med tilskud til certificerede tyske vogterhunde. I første omgang gives tilskud tre steder, hvorefter ordningen evalueres.
  • Hvis man oplever gentagende angreb på husdyr, er det en betingelse for at få kompensation for dræbte dyr i de to områder, at man har forsøgt at sikre sine dyr mod ulveangreb.

 

Minister har lyttet til os

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at miljøministeren viser, at hun er åben overfor at forbedre ulveforvaltningen i Danmark. Det vigtigt for de berørte husdyrholdere, at de ikke står alene med deres udfordringer, men at der er en reel vilje til at finde løsninger.

Samtidig er det positivt, at ministeren tydeligvis har lyttet til nogle af de ting, som blev fremhævet i det brev, som viceformand Thor Gunner Kofoed sendte til hende før efterårsferien. Et af dem var at gøre ordningen til ulvesikre hegn mere attraktiv. Dette er delvist sket ved at øge betalingen fra 80 til 100 pct., men det er dog fortsat en stor udfordring, at der ikke gives tilskud til vedligeholdelse af de ulvesikre hegn, da dette kan være meget omkostningstungt for de berørte dyreholdere. 

 
Det er også positivt, at der indføres en forsøgsordning med certificerede vogterhunde. Hunde kan være en del af løsningen i situationer, hvor det ikke er realistisk at opsætte ulvesikre hegn, og Landbrug & Fødevarer vil arbejde for, at der både gives tilskud til anskaffelse og hold af trænede vogterhunde.

Endelig betyder etableringen af et nyt ulveområde, at flere lodsejere kan få tilskud til ulvesikre hegn. Som udgangspunkt bør alle lodsejere, der berøres af ulven kunne få tilskud til opsætning af hegn, og det nye område er et skridt i den retning. 

En konsekvens af de nye tiltag bliver dog, at der bliver krav om, at husdyrholdere skal have forsøgt at sikre deres dyr om angreb, hvis der skal udbetales tilskud for gentagne angreb. Nogle husdyrholdere vil kunne opleve dette som en opstramning, og det er derfor vigtigt, at ministeriet går i dialog med de berørte husdyrholdere om, hvilke krav der med rimelighed kan stilles. Der bør i den forbindelse ses på, hvorfor nogle husdyrholdere i dag vælger hegnet fra, og så skal der findes løsninger på dette – fx ved en ændring af hegnsordningen. 


Ikke i mål endnu

Der er dog forsat en række udfordringer som de nye tiltag ikke kan løfte – fx bedre mulighed for at regulere såkaldte problemulve.

Landbrug & Fødevarer anerkender, at ulven er beskyttet efter EU’s habitatdirektiv, men i lyset af de stigende udfordringer med forvaltning af ulven i flere lande er der et stærkt ønske fra landbruget om, at ulvens beskyttelsesstatus ændres, så der bliver mulighed for en mere fleksibel forvaltning. I den forbindelse er der fortsat et behov for at se på definitionen og forvaltningen af problemulv, der fx er ulve, der gentagne gange angriber husdyr.

Derfor er det også meget relevant, at Danmark sammen med fire andre lande har rettet henvendelse til EU-kommissionen med henblik på at få en mere fleksibel forvaltning af ulven.

Landbrug & Fødevarer vil nu følge op på de nye tiltag over for ministeriet. 

 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk