Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Møde ved Karrebæk Fjord: Erfaringsudveksling skal bringe vandområder i god tilstand

Sidst i oktober mødtes knap 60 personer i Karrebæksminde for at diskutere Karrebæk Fjordens tilstand. Mødet var arrangeret af L&F/SEGES i samarbejde med Østlige Øers Landboforeninger.

Aftenen ved Karrebæk Fjord bød på faglige oplæg omkring blandt andet kvælstofvirkemidler, særligt efterafgrøder, og udvaskning af næringsstoffer fra land og fugleliv omkring fjorden. Det specifikke formål med at mødes fysisk ved fjorden var at skabe plads til diskussion og erfaringsudveksling interessenterne imellem.

Bred opbakning

Der var en bred repræsentation af interessenter denne aften og ikke kun i form af mange fremmødte landmænd. Også repræsentanter fra kommune, rensningsanlæg, havn, fiskere, jægere, ornitologer og naturfredningsforeningen var til stede. Selv Miljøstyrelsen og Miljø- og fødevareministeriet, som de myndigheder der står for udarbejdelsen af vandplanerne, dukkede op.

En fisk på afveje

Et spændende emne, der fyldte meget under diskussionen, var fiskearten ”sortmundet kutling”. Den sortmundede kutling er ikke hjemmehørende i danske farvande, men kom for cirka ti år siden til blandt andet Guldborgsund og Karrebæk Fjord, hvor den hurtigt eksploderede i antal. 

Den spiser blandt andet muslinger, hvilket potentielt kan udvikle sig til et gigantisk miljøproblem. Muslinger lever af alger, og hvis de bliver reduceret voldsomt i antal i et vandområde, vil vi opleve algeopblomstring – uanset om landbruget når de fastsatte kvælstof-reduktionsmål eller ej.

Ifølge tilstedeværende fiskere har der tilsyneladende været færre kutlinger de seneste år. Det kan skyldes, at for eksempel aborrerne har lært at spise kutling – eller det kan skyldes en nedgang i muslingebestanden og dermed svigtende fødegrundlag. 

Det er naturligvis myndighedernes opgave at overvåge udviklingen i invasive arters bestand og opklare årsagerne til det, men det er interessant, hvordan et simpelt møde for interessentgruppen kan bibringe både opdateret viden og gode indspark til forklaringer.

Motivation for samarbejde

Men den væsentligste konklusion på mødet må være, at interessenter både kan og vil erfaringsudveksle og samarbejde om at bringe vores vandområder i den gode økologiske tilstand, som EU’s vandrammedirektiv kræver. 

Netop derfor er det et centralt ønske fra L&F’s side, at der tages udgangspunkt helt lokalt, når de nye vandplaner bliver udarbejdet, og der skal fastsættes indsatser i de enkelte vandområder.

 

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk