Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
foto: Colourbox

800 landmænd kan undgå tilbagebetalingskrav for vandindvinding

800 landmænd står overfor krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. på grund af manglende svar på et brev fra Miljøstyrelsen om såkaldt de minimis støtte i forbindelse med deres vandindvinding i perioden 2009-11. Tilbagebetalingen kan helt undgås ved at besvare henvendelsen.

Brevet fra Miljøstyrelsen omhandler tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Det er dog meget vigtigt at understrege, at der er tale om en fejl fra statens side, og at man som landmand intet forkert har gjort.

Hvis man som landmand har haft en indvindingstilladelse på over 25.000 m3/år i perioden 2009-2011, har man den 4. april modtaget et brev på e-boks fra Miljøstyrelsen om de minimis støtte ift. vandindvinding. Den 3. juni er der sendt en rykker ud til de landmænd, som ikke har svaret på den første henvendelse. 
I løbet af denne uge forventes det, at Miljøstyrelsen vil sende et sidste brev ud til de landmænd, som ikke har svaret på rykkeren. Såfremt man ikke svarer på denne henvendelse (der er formuleret som en høring), vil man automatisk modtage et krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr. (det konkrete beløb fremgår af brevet). Der er altså gode muligheder for at undgå tilbagebetaling ved at svare på henvendelsen. 


Hvad skal man som landmand svare?

Brevet fra Miljøstyrelsen er formuleret som en høring til afgørelse om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte. Hvis man skal undgå krav om tilbagebetaling, kan man kunne svare på henvendelsen med 1) sit CVR-nummer og 2) en tekst i stil med: ”Jeg har ikke modtaget de minimis støtte i perioden 2007-2013”.
Svarer man ikke på henvendelsen, vil man automatisk få tilsendt et krav om tilbagebetaling på mellem 12.000-100.000 kr.
Svarer man, at man har modtaget de minimis støtte, vil man blive bedt om yderligere oplysninger for at afgøre, om man samlet set kommer over bagatelgrænserne, og dermed skal tilbagebetale den ulovlige statsstøtte. Efter Landbrug & Fødevarers oplysninger drejer det sig formentlig kun om op mod 10 landbrug i Danmark.


Har jeg fået de minimis støtte?

Det vil fremgå af eventuelle tilsagn om støtte, hvis støtten har været omfattet af de minimis reglerne, og man vil i disse tilfælde have underskrevet en erklæring om tidligere modtaget de minimis støtte. Har man ikke modtaget en sådan erklæring, kan der svares på henvendelsen med sit CVR-nummer samt anførelse af en tekst i stil med: ”Jeg har ikke modtaget de minimis støtte i perioden 2007-2013”.

Hvorfor får man som landmand brevet?

I perioden 2009-11 fik vandindvindere fastsat et loft over den daværende drikkevandsafgift, så der ikke skulle betales afgift på mængder over 25.000 m3/år. Denne rabat har kommissionen afgjort udgør ulovlig statsstøtte, som skal tilbagebetales. Der er altså tale om en fejl fra statens side.
Der er dog mulighed for at undgå at skulle tilbagebetale den ulovlige statsstøtte, hvis man i årene 2007-13 ikke har modtaget anden såkaldt de minimis støtte. Da der ikke findes opgørelser eller registre over tildeling af de minimis støtte i Danmark, skal Miljøstyrelsen i henhold til Kommissionens afgørelse spørge alle vandindvindere, om de har modtaget de minimis støtte.
Såfremt man ikke har modtaget de minimis i den omtalte årrække, skal man IKKE tilbagebetale den ulovlige statsstøtte, da den falder under bagatelgrænserne. Det kræver dog, at man svarer på henvendelsen.

Absurd situation

Der er tale om en absurd situation, da der formentlig kun er 10 landbrug, som skal betale statsstøtte tilbage. L&F har forsøgt at forhindre, at alle landmænd skulle tage stilling til sagen med denne besværlige proces, men Miljøstyrelsen har insisteret på løsningen. 
Det er dog vigtigt, at man svarer på henvendelsen, da man ellers automatisk vil blive opkrævet tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

 

Henrik Borg Kristensen

Seneste nyt fra lf.dk