Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox.com

Årets NOVANA rapport viser et fald i kvælstofudledning

Landbrug & Fødevarer finder det glædeligt at nitratudledningen falder. Rapporten viser også en stigning i antallet af fund af pesticider i grundvandet. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at når man udvider antallet af analyser kraftigt med mange nye stoffer og flere steder, vil der komme et bump på vejen med en stigning i antallet af fund. Derfor er det vigtigt, at vi har fakta og proportioner på plads.

Kvælstof

NOVANA-rapporten indeholder nye data for kvælstofudledningen i 2018. Her var der tale om et fald fra ca. 60.000 tons til ca. 58.000 tons kvælstof, når der korrigeres for vejret i forhold til et normalår.

I pressen har vi kommunikeret, at det er glædeligt, at de nyeste data fra NOVANA-overvågningen viser, at kvælstofudledningen falder fra 2017-2018. Det er opmuntrende for alle de mange landmænd over hele landet, der er aktive medspillere på at reducere tabet af næringsstoffer fra fødevareproduktionen. Samtidigt må det mane til eftertanke hos alle alarmister der havde forudset at Landbrugspakken ville betyde en øget udledning af kvælstof. Faktisk har udledningen været lavere i alle tre målte år (2016-2018) efter landbrugspakken fik effekt i forholdet til året inden (2015).

Frustrerende med hovsaløsninger

I disse år er der i landbruget omfattende indsatser i gang, som netop skal bidrage til et fald i kvælstofudledningen i fremtiden. Landmændene står jo i kø for frivilligt at udlægge kvælstofopsamlende efterafgrøder, rejse skov og anlægge små og store våde områder, der kan fjerne kvælstof, inden det når vandløbene. Samtidigt investeres der i udvikling og udbredelse af ny præcisionsteknologi på marken, så afgrøderne kun får præcist de næringsstoffer, de har brug for – og så tabet til miljøet minimeres.

Vi forventer derfor, at den langsigtede trend for kvælstofudledningen vil være faldende, selvom forskelle i vejret vil betyde, at det vil gå op og ned fra år til år.

På den baggrund og det seneste års fald i udledningen, er det frustrerende at opleve regeringens hovsa-greb på rattet, hvor de med urimeligt kort varsel øger den målrettede kvælstofregulering af landbruget til næste år.

Pesticider

Vi har alle en stor interesse i at beskytte vores grundvand, og Landbrug & Fødevarer bakker fuldt op om de danske myndigheders meget restriktive procedurer for godkendelse og anvendelse af moderne pesticider. Vi bakker også op om ministerens initiativer for at analysere for mange nye stoffer i grundvandet, heriblandt undersøgelser af alle kommunernes vandforsyninger, så vi kan få et fuldt overblik over situationen. Denne viden skaber forhåbentlig et godt fundament til at træffe beslutninger. 

De tre stoffer, som i årets NOVANA rapport giver et stort udslag for fund af pesticider i grundvandet, er nedbrydningsprodukter fra midlerne chloridazone og tolylfluanid (DMS) samt nedbrydningsproduktet 1,2,4 triazol, som kan stamme fra flere forskellige kilder bla. azol svampemidlerne. Der er altså igen tale om fortidens synder og så 1,2,4 triazol, hvor der for nogle år siden er kommet stramninger i anvendelsen af disse sprøjtemidler. Chloridazon og tolylfluanid har tidligere været godkendt af myndighederne til svampe- og ukrudtsbekæmpelse i landbruget, ligesom tolylfluanid tillige har været anvendt i træmaling og bundmaling (biocid). Dengang var godkendelsessystemet desværre ikke lige så veludbygget ift. grundvandsbeskyttelse, som det er i dag. Chloridazon og tolylfluanid har ikke måtte bruges som sprøjtemiddel i Danmark i snart tyve år, dog kom forbuddet lidt senere for malingsprodukter. I Danmark har vi i dag en helt anden viden på området, og vi har en langt mere restriktiv godkendelsesprocedure for de midler, der må anvendes i haver og på marker. Det skal netop sikre, at vi også i fremtiden har noget af verdens bedste drikkevand. 


Ingen grund til bekymring

Der er ikke grund til bekymring for sundheden ved at drikke postevand, selvom der i år er gjort relativt mange fund over grænseværdien af f.eks. DMS og desphenylchloridazon. Vandværkerne skal nemlig stadigvæk overholde grænseværdien for det vand, der når ud til forbrugerne. Desuden er grænseværdien i grundvandet politisk fastsat og meget lav. Men naturligvis skal man undgå at midlerne ender i grundvandet, og i den forbindelse er godkendelsesordningen for pesticider det afgørende bolværk. Desuden har vi gennem årene også indført mange andre regler for at beskytte grundvandet, såsom regler for vaskepladser og 25 meters beskyttelseszoner omkring vandboringer.

Landbrug & Fødevarer finder det bemærkelsesværdigt, at godkendelsen af biocider, f.eks. tolylfluanid som nedbrydes til DMS, ikke følger de samme principper om risiko for udvaskning som for vores pesticider. Der kan nemlig i nogle tilfælde være tale om det samme stof.


Slutteligt mener Landbrug & Fødevarer, at det vil have været formålstjenligt, såfremt den endelige NOVANA rapport fremgik af ministeriets pressemateriale, så vi fik en reel mulighed for at kommentere på baggrund af endelige tal og andre detaljer.

Landbrugsavisen.
Miljøstyrelsens pressemeddelelse. 
Miljø- og Fødevareministeriets pressemeddelelse.

 

Nikolaj Ludvigsen

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk