Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Glyphosat er uproblematisk for grundvandet

En ny rapport om udvaskning af pesticider til grundvand bekræfter igen, at glyphosat ikke er problematisk for grundvandet. Samtidig skal fund af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol undersøges nærmere.

Den nyeste rapport med resultater fra varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) blev offentliggjort i sidste uge. Den nye rapport omhandler hovedsageligt resultater fra midten af 2015 til midten af 2017. I denne periode er der testet seks pesticider og 18 nedbrydningsprodukter, og der er analyseret 5.568 grundvandsprøver. Der har i perioden kun været 26 overskridelser af kravværdien på 0,1 mikrogram/L i grundvand svarende til 0,5 % af prøverne.Blandt de testede stoffer er glyphosat, hvor der i perioden er målt 116 grundvandsprøver for henholdsvis glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA, og der har kun været et fund af glyphosat over kravværdien. 

Siden VAP’s start i 1999 er der nu undersøgt for glyphosat og AMPA i 2.338 og 2.339 grundvandsprøver, og der er samlet fundet glyphosat over kravværdien i seks prøver, og der har ikke været nogen fund over kravværdien for AMPA.

Dette bekræfter igen at glyphosat og AMPA ikke er problematiske i forhold til grundvandet.  

Mere viden nødvendigt
Hoveddelen af fundene over kravværdien skyldes nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol, som dog kun er fundet over kravværdien i 24 ud af 600 grundvandsprøver analyseret for dette stof. Dette nedbrydningsprodukt dannes ved nedbrydning af flere af azol svampemidlerne, men der kan også være andre kilder, og der er i VAP fundet 1,2,4-triazol i grundvandet før der blev sprøjtet med azol svampemidler. Dette viser, at der må være andre kilder til fundene af 1,2,4-triazol i VAP end kun sprøjtning på selve VAP-markerne. 

Miljøstyrelsen har bevilliget penge til et forskningsprojekt, som skal undersøge kilderne til 1,2,4-triazol i VAP, da der kan være andre kilder end bare pesticider. Det er desuden glædeligt at Miljøstyrelsen fastholder den nuværende godkendelse af azol svampemidlerne, blandt andet med henvisning til målinger fra vandværkernes boringskontrol, hvor stoffet kun er fundet i 12 ud af 1.373 prøver. Ingen af disse fund var over kravværdien.  

For de resterende seks pesticider og 17 nedbrydningsprodukter, som har været testet i perioden, er der kun to fund over kravværdien ud af 4.968 prøver. 
I VAP testes godkendte pesticider i maksimal dosering på seks marker fordelt over hele Danmark for at sikre at der ikke sker udvaskning i felten. VAP blev etableret i 1999 og er et samarbejde mellem De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS), Miljøstyrelsen samt Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience – begge ved Aarhus Universitet.

 

 

Hvad betyder det for mig som landmand?

 

  • Undersøgelsen bekræfter, glyphosat er ufarlig for grundvandet. Kilderne til nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol skal undersøges nærmere.
  • L&F glæder sig over, at vi får mere nødvendig viden på området. Samtidig er L&F tilfredse med endnu engang at få bekræftet, at glyphosat og AMPA ikke er problematiske for grundvandet.
  • Miljøstyrelsen fastholder godkendelsen af alle de testede pesticider uden yderligere restriktioner

 

Seneste nyt fra lf.dk