Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Ny rapport: Erstatninger for BNBO skal ske til markedspris

En ny rapport skal hjælpe kommuner, vandværker og landmænd, når der skal fastsættes erstatninger for tiltag i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). L&F har blandt andet fremført over for ministeriet, at landmanden har krav på individuel erstatningsudmåling for alle tab.

En ny rapport fra Københavns Universitet (KU) skal hjælpe med erstatningsudmålingen lokalt i forbindelse med dyrkningsrestriktioner i BNBO, som er et resultat af den seneste politiske aftale om pesticider. 

I rapporten fremføres det på side 4, at:

  • "Erstatningen vil i praksis skulle gives på markedsvilkår på baggrund af en konkret vurdering af bandt andet den hidtidige erhvervsmæssige anvendelse af arealet, markedsprisen for landbrugsjord og omfanget af de restriktioner, der bliver pålagt ejendommen. Det er væsentligt at understrege, at der skal foretages en individuel vurdering af erstatningen i hver enkelt sag.” 

Der er i rapporten også samlet en del historik om erstatninger, der tidligere er givet for dyrkningsrestriktioner samt rammer for hvorledes udmålingen fremadrettet kan finde sted. Ligeledes er der gode bemærkninger i rapporten om fastsættelse af jordværdien, som vi også kalder scrapværdi, når det ikke længere er muligt at bruge gødning og sprøjtemidler. Det står på side 24.

I rapporten er der desværre stadig en del fokus på tabsudregninger ved dyrkning af afgrøder uden brug af sprøjtemidler, som vi mener vil være mindre relevant end permanente løsninger. 

Det er stadig Landbrug & Fødevarers holdning, at mindre BNBO ikke på lang sigt kan dyrkes uden brug sprøjtemidler, hvis resten af ejendommen dyrkes konventionelt. 

Landbrug & Fødevarer har over for Miljø- og Fødevareministeriet fremført vigtigheden af individuelle erstatningsudmålinger, da vi på ingen måde kan acceptere ensartede takster på tværs af landsdele eller ejendomme. 

Hold vågent øje
Ude lokalt bliver det meget vigtig at holde sig ajour med de kommende kommunale planer, samt aktivt at søge indflydelse på både planlægning og tidsplaner. Desuden bliver det vigtigt, at landmænd holder sig orienteret om hvorledes vandværkerne fordeler de kommende BNBO udgifter, hvor fokus må være at få mest muligt lagt på ”hanebidraget”. SEGES udsender også materiale via LandbrugsInfo, til brug for det lokale arbejde med BNBO.


 

 ”Hvad betyder det for mig som landmand”

  • Ny rapport bekræfter, at markedspris er vejen frem i BNBO-erstatningsudmålinger. Foreninger og landmænd skal holde sig ajour med de kommende kommunale planer samt aktivt søge indflydelse på både planlægning og tidsplaner. Landmænd bør holder sig orienteret om, hvordan vandværkerne fordeler de kommende BNBO-udgifter. Mest muligt skal placeres på ”hanebidraget”. SEGES udsender materiale via LandbrugsInfo til brug for det lokale arbejde med BNBO.
  • Landbrug & Fødevarer mener, at mindre BNBO-områder ikke på lang sigt kan dyrkes uden brug af sprøjtemidler, hvis resten af ejendommen dyrkes konventionelt.  Landbrug & Fødevarer har over for Miljø- og Fødevareministeriet fremført vigtigheden af individuelle erstatningsudmålinger. Vi kan på ingen måde acceptere ensartede takster på tværs af landsdele eller ejendomme.
 

 

 

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk