Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Ministeren undersøger mulighed for forhøjede kvægpræmier i 2020

Fødevareminister Mogens Jensen undersøger, om det er muligt at forhøje kvægpræmierne i 2020 for at hjælpe landmænd ramt i sagen om betalingsrettigheder. Vi er tilfredse med, ministeren går videre med ét af vores løsningsforslag.

Han har derfor fået Fødevareministeriet til at tage kontakt til EU-Kommissionen for at undersøge, om det er muligt at forhøje kvægpræmierne i 2020 for at hjælpe nogle af de landmænd, der har udsigt til at få et markant mindre beløb udbetalt i december. Ifølge ministeren ser de første signaler fra EU-Kommissionen dog ikke lovende ud.
Trods besværlighederne roser Landbrug & Fødevarer fødevareministeren for at lytte.

Vi er tilfredse med, at ministeren nu går videre med én af de to løsningsforslag, som vi sendte til fødevareministeren i forhold til at hjælpe de landmænd, der helt uforvarende er kommet i klemme på grund af den implementeringsfejl, ministeriet er skyld i. Vi håber, ministeriet vil presse på over for kommissionen i forhold til at få den her mulighed op at stå.

L&F’s to løsningsforslag ser således ud:

 

  • For at sikre likviditeten her og nu ydes et rentefrit lån til alle, der får reduceret deres støtteud-betaling i 2019, svarende til støttereduktionen. Lånet tilbagebetales over en femårig periode. Den sparede rente vil være de minimis-støtte. En sådan ordning er inspireret af en EU-ordning fra 2014/15, hvor mælkeproducenter fik mulighed for at betale superafgift over tre år. Det forslag opfordrer vi endnu engang ministeren til at gå videre med.
  • De reducerede værdier på betalingsrettighederne går særligt hårdt ud over slagtekalvesektoren, som i forvejen er meget hårdt presset økonomisk. For at sikre at slagtekalveproduktionen fortsat bliver i Danmark, ønsker vi, at den koblede støtte til slagtekalveproduktionen, den såkaldte slagtepræmie, årligt øges med 77 mio. kr. i 2020 og 2021. Det er det forslag, ministeren lige nu arbejder videre med.

 

Hvad betyder det for mig som landmand?

  • L&F har spillet ind med to løsningsforslag for at afbøde konsekvenserne for landmænd ramt af sagen om betalingsrettigheder. Øgede slagtepræmier er det ene forslag. Det andet er et rentefrit lån.
  • Ministeren har taget positivt imod forslaget om øgede slagtepræmier i 2020.
 

 

Maria Skovager Østergaard

Niels Lindberg Madsen

Seneste nyt fra lf.dk