Ministeren undersøger mulighed for forhøjede kvægpræmier i 2020

Fødevareminister Mogens Jensen undersøger, om det er muligt at forhøje kvægpræmierne i 2020 for at hjælpe landmænd ramt i sagen om betalingsrettigheder. Vi er tilfredse med, ministeren går videre med ét af vores løsningsforslag.

Han har derfor fået Fødevareministeriet til at tage kontakt til EU-Kommissionen for at undersøge, om det er muligt at forhøje kvægpræmierne i 2020 for at hjælpe nogle af de landmænd, der har udsigt til at få et markant mindre beløb udbetalt i december. Ifølge ministeren ser de første signaler fra EU-Kommissionen dog ikke lovende ud.
Trods besværlighederne roser Landbrug & Fødevarer fødevareministeren for at lytte.

Vi er tilfredse med, at ministeren nu går videre med én af de to løsningsforslag, som vi sendte til fødevareministeren i forhold til at hjælpe de landmænd, der helt uforvarende er kommet i klemme på grund af den implementeringsfejl, ministeriet er skyld i. Vi håber, ministeriet vil presse på over for kommissionen i forhold til at få den her mulighed op at stå.

L&F’s to løsningsforslag ser således ud:

 

  • For at sikre likviditeten her og nu ydes et rentefrit lån til alle, der får reduceret deres støtteud-betaling i 2019, svarende til støttereduktionen. Lånet tilbagebetales over en femårig periode. Den sparede rente vil være de minimis-støtte. En sådan ordning er inspireret af en EU-ordning fra 2014/15, hvor mælkeproducenter fik mulighed for at betale superafgift over tre år. Det forslag opfordrer vi endnu engang ministeren til at gå videre med.
  • De reducerede værdier på betalingsrettighederne går særligt hårdt ud over slagtekalvesektoren, som i forvejen er meget hårdt presset økonomisk. For at sikre at slagtekalveproduktionen fortsat bliver i Danmark, ønsker vi, at den koblede støtte til slagtekalveproduktionen, den såkaldte slagtepræmie, årligt øges med 77 mio. kr. i 2020 og 2021. Det er det forslag, ministeren lige nu arbejder videre med.

 

Hvad betyder det for mig som landmand?

  • L&F har spillet ind med to løsningsforslag for at afbøde konsekvenserne for landmænd ramt af sagen om betalingsrettigheder. Øgede slagtepræmier er det ene forslag. Det andet er et rentefrit lån.
  • Ministeren har taget positivt imod forslaget om øgede slagtepræmier i 2020.
 

 

Maria Skovager Østergaard

Niels Lindberg Madsen

Seneste nyt fra lf.dk