Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Klimaminister fremlægger den årlige klimapolitiske redegørelse

Den nye klimapolitiske redegørelse giver et grundigt billede af klimaudfordringerne. Landbrugets hidtidige klimaindsats anerkendes. L&F understreger behovet for forskning og udvikling – ikke afvikling - af landbruget som følge af klimatiltag.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) redegjorde tirsdag den 29. januar 2019 for den årlige klimapolitiske redegørelse. Centralt i redegørelsen er behovet for handlinger som følge af klimaudfordringerne og for at leve op til Paris-aftalens målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og helst på 1,5 grad samt for, at Danmark kan blive et klimaneutralt samfund i 2050, som regeringen ønsker.

 

I redegørelsen er der en god og grundig gennemgang af klimaudfordringerne, konsekvenserne af klimaproblemerne og principper for opfyldelse af klimamålene. I forhold til sidstnævnte peges der her på blandt andet teknologiudvikling, omkostningseffektivitet, robusthed og hensynet til vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. I redegørelsen betones vigtigheden af, at klimapolitikken udformes, så den ikke skader konkurrenceevnen.

 

Det gælder også i forhold til klimaindsatsen i landbruget.
I redegørelsen henvises der til de initiativer, der kommer som følge af energiaftalen fra juni 2018 og regeringens udspil til klima-og luftpakke fra oktober 2018.

 

Konkurrencedygtigt landbrug
I forhold til landbruget anerkendes landbrugets indsats med at sænke udledningerne samtidig med, at produktionen er steget, og at det er en udvikling, der skal fortsættes og styrkes. Men det skal på en måde, så dansk landbrug fortsat er konkurrencedygtigt. Konkret peges der på løsninger i forhold til biogas, præcisionslandbrug, jordfordeling og en målrettet forskningsindsats på baggrund af de 90 mio. kr., regeringen har afsat på finanslovene for 2019, 2020 og 2021.

 

I redegørelsen peges der også på ønsket om at styrke både den globale indsats og EU-samarbejdet i forhold til klimapolitikken. I forhold til EU er nøgleordene et fælles højt ambitionsniveau og lige konkurrencevilkår. Det gælder også i forhold til landbruget, hvor det understreges, at klimapolitikken ikke må skabe konkurrenceforvridning mellem landbrugssektorerne i de enkelte EU-lande.

 

L&F: Udvikling – ikke afvikling
Landbrug & Fødevarer er enig i, at dansk landbrug fortsat skal udvikles og ikke afvikles som følge af klimatiltag samt, at der er et stort behov for at få sat ekstra skub i forskning og udvikling af nye klimavirkemidler inden for landbruget og forbedring af de eksisterende.

 

Ligeledes finder vi det helt afgørende, at den globale indsats styrkes, og at EU’s klimapolitik over for landbruget indrettes på en sådan måde, at den ikke skaber konkurrenceforvridning mellem de enkelte lande. Konkret arbejder vi på, at få en god udmøntning af de midler, der er afsat til forskning i landbrug og klima og få fremmet de initiativer, der er i energiaftalen og i regeringens klima- og luftpakke.

Jens Astrup Madsen

Seneste nyt fra lf.dk