Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Satellitkontrol skal give opgør med datotyranniet

Landbrug & Fødevarer presser på for, at satellitbaseret kontrol fører til forenkling og lettelser hos landmændene.

Det betyder konkret her og nu: Højere bagatelgrænser, bedre vejledning og længere frister. Arbejdet sker i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder på at anvende satellitbilleder til at kontrollere blandt andet en række ordninger under EU’s landbrugspolitik
 
Central del af fremtidens landbrug
Anvendelsen af nye teknologier er en helt central del af fremtidens landbrug. Det er også en udvikling, som Landbrug & Fødevarer ønsker at være en del af og være med til at præge. Det er baggrunden for, at Landbrug & Fødevarer har været i tæt dialog med Miljø- og Fødevareministeriet, der p.t. arbejder på højtryk med at udnytte mulighederne i forhold til satellitbaseret kontrol af nogle af EU’s støtteordninger.
 
Bagatelgrænse
I 2019 vil ministeriet kontrollere kravet, om at der skal være foregået en landbrugsaktivitet på alle støtteberettigede landbrugsareale. Landbrug & Fødevarer har fokuseret på bagatelgrænser, vejledning og længere frister.
 
Det er et langt stykke ad vejen lykkedes, idet der i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet blandt andet er sikret en reel bagatelgrænse på 1 hektar på græs- og brakarealer.
 
Desværre ser det p.t. ikke ud til, at bagatelgrænsen kommer til at omfatte græsarealer, der får støtte til pleje af græsset. Men på positivsiden tæller også en forlængelse af fristen for at overholde aktivitetskravet med 10 dage og en mulighed for at blive varskoet, hvis landmanden ikke lever op til aktivitetskravet – og dermed en mulighed for at handle, så man undgår sanktioner.
 
Opgør med datotyranni
Men det er også det langsigtede perspektiv, som Landbrug & Fødevarer har for øje. Anvendelsen af satellitter kan på sigt gøre en lang række af de datoer, som landmændene p.t. skal leve med, overflødige. Eller sagt på en anden måde: føre til et opgør med datotyranniet.
 
Det er derfor tilfredsstillende, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse blandt andet har sagt, at han ”ser for sig, at en væsentlig del af de datokrav, der ofte kommer på tværs af landmændenes hverdag og virkeligheden ude i marken, på sigt kan fjernes ved hjælp af de muligheder, som den nye teknologi tilbyder.”


Klart mandat
Landbrug & Fødevarer arbejder videre med at gøre de visioner konkrete og forpligtende for ministeriet. Samtidigt fortsætter vi dialogen med Miljø- og Fødevareministeriet for at sikre, at der er klare gevinster for landmændene, hvis ministeriet beslutter at udvide satellitkontrollen til andre ordninger i 2020.
 
Det var det klare mandat, som Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse gav, da emnet i sidste uge blev drøftet:

 

”Satellitterne skal være et redskab til at hjælpe landmændene med at overholde reglerne men også et redskab til hjælpe reglerne til at matche virkeligheden.”

Niels Lindberg Madsen

Seneste nyt fra lf.dk