Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

EU-regel om brændstofkvalitetsdirektivet kan koste landbruget dyrt

Som Landbrug & Fødevarer tidligere har advaret om, kan udmøntningen af brændstofkvalitetsdirektivets CO2-reduktionskrav komme til at få store økonomiske konsekvenser i 2020. Det kan betyde en ekstraregning for landbruget og entreprenørbranchen på op mod 300 millioner kr.

I vores nyhedsbrev fra d. 12. september 2019  gjorde vi opmærksom på mulige problematiske forhold ved den danske udmøntning af EU’s brændstofkvalitetsdirektiv.

 

Det er i mellemtiden ikke lykkedes at finde en løsning på, hvordan direktivets krav om en 6 pct. CO2-reduktion pr. energienhed fra det leverede brændstof til transportformål i 2020 skal opfyldes.

 

Det er stadig Landbrug & Fødevarers klare holdning, at iblanding af biobrændstoffer er et omkostningseffektivt virkemiddel til at reducere udledningerne fra transportsektoren. Det er dog væsentligt, at der tages højde for økonomiske og bæredygtighedsrelaterede konsekvenser ved ændrede krav til iblanding.

 

Vi mener, at der er flere uhensigtsmæssigheder ved direktivet. Det handler bl.a. om risikoen for en implementering, der i værste fald er direkte klimabelastende pga. øget import af palmeoliebaseret HVO. Landbrug & Fødevarer finder det ligeledes problematisk, at reduktionskravet kun gælder i 2020, hvorefter det bortfalder. Det giver en høj grad af usikkerhed for markedsaktørerne.

 

Kan blive dyrt for landbruget

Den forventede udmøntning af reduktionskravet lader ikke til at give nogle nævneværdige klimagevinster, men risikerer paradoksalt nok at føre til øgede CO2-udledninger. Det ser således ikke ud til, at kravet giver anledning til en øget brug af bæredygtigt biobrændstof, som det dansk producerede der anvendes i dag. Derimod kan det øge importen af palmeolie, der potentielt udleder større mængder CO2 end de fossile alternativer.

 

Det mener vi i Landbrug & Fødevarer ikke står i rimeligt forhold til de uforholdsmæssige store økonomiske konsekvenser, det ser ud til at få for borgere og erhvervslivet, herunder landbruget.

 

Det estimeres således af Drivkraft Danmark, erhvervsorganisation for tankstationer og raffinaderier, at det kommer til at koste op imod en milliard kroner at købe den palmeolie baserede biobrændstof, som er nødvendig for at opfylde EU-kravet. Selvom landbruget hidtil har været fritaget for iblanding af biobrændstoffer i tanken, vurderes det af Drivkraft Danmark, at det vil være nødvendigt med iblanding i brændstof til ikke-vejgående køretøjer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, for at nå målet i 2020.

 

Det kan derfor betyde en ekstraregning for landbruget og entreprenørbranchen på op mod 300 millioner kr.

 

Der arbejdes på løsninger i Bruxelles

Landbrug & Fødevarer har været i dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om denne problematik, som der også ønskes en mere hensigtsmæssig løsning på fra politisk side. Ministeriet har i den forbindelse været i dialog med de øvrige EU-medlemslande og EU-Kommissionen ligesom Landbrug & Fødevarer har været i dialog med Copa Cogeca i Bruxelles.

 

Det er Landbrug & Fødevarers forhåbning, at vi finder en mere hensigtsmæssig måde at opfylde direktivet på. 

 

 Hvad betyder det for mig som landmand?

  • EU-lovgivning kan betyde øgede udgifter til dit brændstofforbrug i 2020 og koste landbruget og entrepenørbranchen samlet op mod 300 millioner kroner.
  • L&F finder det uforståeligt, hvorfor landbruget skal betale dyrt for en øget iblanding af store mængder biobrændstoffer med en højere CO2-udledning ift. de fossile alternativer.
  • Det er derfor vigtigt, at der findes en bedre måde at indfri CO2-reduktionskravet.

 

Simon Horsholt

Seneste nyt fra lf.dk