Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

L&F: Afgørende med klimalov der går hånd i hånd med konkurrenceevnen

Det er positivt, at den nye klimalov ikke stiller rigide krav til specifikke sektorer, herunder landbruget, men giver fleksibilitet og tager hensyn til konkurrenceevnen, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Regeringens nye klimalov skal både være til gavn for klimaet og styrke beskæftigelsen, samfundsøkonomien og konkurrenceevnen. Det står der i loven som blev præsenteret den 6. december.

Det er afgørende, da klimaindsatsen skal understøtte grøn omstilling og ikke afvikle erhvervslivet. En indsats for klimaet skal følges med vækst, beskæftigelse og udvikling i hele Danmark.

 

Bred aftale

I Landbrug & Fødevarer er vi derfor glade for, at det er en afbalanceret bred aftale om den nye klimalov og ser frem til at blive inddraget i implementeringen. Vi arbejder derudover allerede på højtryk for at nå vores vision om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050.

Klimaloven sætter et samlet klimamål på 70 pct. i 2030, der skal opgøres som et gennemsnitsmål over tre år for at minimere udsving i enkeltår. Den tilgang bakker Landbrug & Fødevarer op om.

I Landbrug & Fødevarer har vi desuden arbejdet for, at politikerne skulle lytte til Klimarådet og os, og der er da heller ikke blevet fastsat sektorspecifikke mål, herunder et sektormål for landbruget. Vi har forklaret, at der lige nu ikke er et fagligt dækkende grundlag for at vurdere effekten af de forskellige klimaindsatser, og vi risikerer derfor at satse på de forkerte klimavirkemidler. Der er brug for fleksibilitet, så vi kan tilpasse udviklingen i takt med, at vi opsamler viden og får nye forskningsresultater. Sådan mener vi, vi opnår vi den mest effektive indsats til gavn for både klimaet og samfundsøkonomien.

 

Flere gode elementer

 

I det hele taget mener vi, der er flere gode elementer i klimaloven. Blandt andet klimapartnerskaberne, et klima dialogforum samt et internationalt udsyn.
Dansk landbrug er i konkurrence med hele verden. Derfor er det særligt vigtigt, at vi undgår en dansk enegang. Danmark står for under en procent af verdens udledninger, og det er derfor helt essentielt, at vi løser klimakrisen på internationalt niveau. 

Derudover er det vigtigt, at de nationale indsatser vurderes i forhold til en international effekt. Et dansk tiltag kan for eksempel have en lille national effekt på reduktion i udledningerne, men til gengæld have en stor global effekt, hvis tiltaget udbredes til andre lande. Det perspektiv skal medtages, når der iværksættes klimatiltag. Klimakrisen er et globalt problem, og der er brug for større udbredelse af nuværende og fremtidige danske klimaeffektive løsninger, hvis vi skal reducere verdens klimagasudledning.

 

 

Hvad betyder det for mig som landmand?

  • Landbruget får ikke et sektorspecifikt reduktionsmål frem mod 2030. For at nå 70 pct. målet skal hele samfundet dog bidrage til klimagasreduktionerne – også landmænd.
  • Aftaleparterne har slået fast, at klimamålet skal nås så omkostningseffektivt som muligt, og at der skal tages hensyn til konkurrenceevnen. Danmark skal vise resten af verden, at vi kan lave grøn omstilling og samtidig stå stærkere som samfund i 2030.
  • L&F’s holdning er, at klimamålet ikke må blive en byrde, men at vi skal se det som en forretningsmulighed. Det er afgørende for os, at landbrugs- og fødevareerhvervet i 2030 vil stå stærkere i konkurrencen med andre lande. Det er lige så vigtigt at understrege, at landbruget er en del af løsningen på klimaudfordringerne.

 

Tilde Jacobsen

Seneste nyt fra lf.dk