Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Regeringen afsætter 170 mio. kr. til modernisering af stalde i 2020

Regeringen har annonceret, at der i 2020 kan søges om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde og kvægstalde for i alt 170 mio. kr. Vi er overordnet positive, men mener, der er brug for markante justeringer af slagtesvinsordningen, før den åbner.

Miljø- og Fødevareministeriet har indtil videre sendt den ene af de to ordninger – slagtesvineordningen -  i høring frem til 5. januar 2020. Denne ordning ventes at være åben for ansøgning fra marts til maj 2020.

L&F er overordnet positive over, at der afsættes midler til modernisering af stalde, da det understøtter ambitionerne om vækst og udvikling i erhvervet. Desuden er det et væsentligt bidrag til at landbruget kan opnå sine klima- og miljømål.

Vi kræver markante justeringer

Når det er sagt, så kæmper Landbrug & Fødevarer og SEGES for markante justeringer af det udkast, der er kommet. Først og fremmest mangler der en modenhedsvurdering af ansøgningerne i det udkast til ordning, som ministeriet har sendt i høring. Det er vigtigt, at der bliver givet tilsagn om tilskud til de projekter, der er klar til at bygge inden for den snævre tidsmæssige ramme, der er i det danske landdistriktsprogram. Alle stalde under ordningen skal være bygget og færdigmeldt inden udgangen af 2022. Ellers går tilskuddet tilbage til EU. Det bør der tages højde for, når der gives tilsagn under ordningen.

 

For det andet stilles der krav om installering af en forudbestemt kombination af miljøteknologier, der opfylder miljøkrav, der er væsentlig højere end grundlaget i danske BAT krav. Kun gylleforsuring og kombinationer af miljøteknologier, der har en dokumenteret ammoniakreduktionseffekt på niveau med gylleforsuring er taget med i ordningen. SEGES har beregnet at ordningen vil påføre en omkostning på mellem 11 og 90 kroner per. slagtegris i staldens levetid.

 

L&F ønsker en ordning, der understøtter omkostningseffektive miljøløsninger, der tager udgangspunkt i de generelle krav om at vælge bedst tilgængelig teknik samtidigt med at der tages hensyn til hvad der er økonomisk og teknisk muligt.

 

Reglerne for tilskud til modernisering af kvægstalde ventes først at komme i høring efter nytår. Ordningen forventes at være åben for ansøgning fra juni til august 2020.

Baggrund

Regeringen har under overskriften ”Landdistriktsprogrammet 2020 i en mere grøn regning” annonceret to tilskudsordninger til modernisering af stalde til næste år.

 

En til modernisering af kvægstalde på 85 mio. kr. og en til modernisering af slagtesvinestalde 85 mio. kr. i 2020.

 

Puljerne finansieres af midler, som ikke er blevet udnyttet under tidligere tilskudsordninger i landdistriktsprogrammet. Der er således ikke nye nationale midler i ordningerne. Det fremgår også af regeringens udmelding, at prioriteringskriterierne for en række ordninger justeres, så miljø- og klimaeffekt vægter højere i tildelingen af tilskud. I regeringens aftale om kvælstofindsatsen i 2020 fra november er øremærket 20 mio. kr. af de 85 mio. kr. til modernisering af kvægstalde til økologi.

 

Hvad betyder det for mig som landmand?

  • Landmænd, der ønsker at investere i en ny stald med tilskud fra EU i 2020, har brug for information om kommende tilskudsmuligheder.
  • L&F og SEGES arbejder lige nu for at påvirke reglerne, så puljerne bliver enkle at søge, og de krav, der stilles, giver mening for både klima, miljø og økonomien på den enkelte bedrift.
  • Landmænd, der ventes at blive klar til at investere i en ny stald i 2020, kan med fordel tage kontakt til sin landboforening for at starte en dialog om hvordan man gør sig klar til at søge om tilskud i det nye år.

 

Mette Trudsø Kruse

Seneste nyt fra lf.dk