Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Grønne ambitioner fra ny EU-Kommission

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, fremlagde den 11. december den såkaldte ”European Green Deal”. Landbrug & Fødevarer følger initiativerne tæt.

Udmeldingen definerer den overordnede ramme for den nytiltrådte EU-Kommissions grønne ambitioner, herunder målsætningen om klimaneutralitet i 2050.  Ambitionen og overskrifterne skal nu udmøntes i konkrete initiativer

 

Landbrug & Fødevarer hilser de grønne ambitioner for EU velkomne. Der er brug for fælles europæiske løsninger – også i forhold til klimaudfordringerne. Det er meget positivt, at aftalen defineres som EU’s nye vækststrategi, hvor man vil sikre, at den økonomiske vækst er afkoblet fra forbruget af ressourcer. For Landbrug & Fødevarer er det helt afgørende, at muligheden for at producere er forudsætningen for holdbar omlægning til et klimaneutralt samfund.

 

Undgå dansk enegang

Dansk landbrug er i konkurrence med hele verden. Derfor er det særligt vigtigt, at vi undgår en dansk enegang. Danmark står for under en procent af verdens udledninger, og det er derfor helt essentielt, at vi løser klimakrisen på internationalt niveau. Der er brug for massive investeringer og internationale løsninger hvis man skal løse klimaudfordringerne.

Derfor bakker vi også op om Kommissionens tanker om at bruge handelspolitikken til sikre at frihandelsaftaler sikrer samhandel på fair vilkår. Green Deal må ikke føre til at produktionen flytter til andre områder. Samtidigt skal man undgå, at EU’s høje grønne standarder bliver årsag til handelskonflikter med vores handelspartnere. Handel og konkurrenceevne er grundlaget for vores velstand.

 

Strategien handler om alle dele af den europæiske økonomi, og i forhold til landbruget bliver en kommende Gård til Gaffel-strategi central for udviklingen af en bæredygtig fødevareproduktion i Europa. Fremtidens pesticidanvendelse kommer her i fokus, og Landbrug & Fødevarer vil arbejde for at sikre rammerne for en klog, sikker og fagligt baseret pesticidanvendelse i Europa.

 

Landbrug & Fødevarer er også enige i, at der er behov for at se på, hvordan man kan vende den negative udvikling for natur og biodiversitet. Det er dog helt afgørende at dette gøres i tæt samspil med land- og skovbrug, da de to sektorer forvalter en stor del af vores natur og på mange måde er natur og biodiversitet i Europa afhængig af den landbrugsmæssige forvaltning.

 

Vi bakker også helt op om, at man ser på om der er elementer i den nuværende lovgivning som spænder ben for biodiversiteten – blandt andet arbejder vi selv for, at sikre at det bliver lettere for landmænd at integrere natur og biodiversitet i landbrugslandet gennem mere fleksible rammer for landbrugspolitikken.

 

Hvad betyder det for mig som landmand?

 

  • Den overordnede politiske ambition for den nye Kommission er klar. Der er tårnhøje grønne ambitioner. Den konkrete udmøntning vil blive fastlagt i de kommende år.
  • Landbrug & Fødevarer vil både i Bruxelles og i Danmark arbejde for en europæisk lovgivning og dansk implementering, der sikrer bedst mulige rammevilkår for vores medlemmer. Vi skal sikre at Green Deal er med til at sikre udviklingen af en fortsat konkurrencedygtig og bæredygtig landbrugsproduktion i Danmark og til at sikre lige konkurrencevilkår på det europæiske marked.
 

 

Mette Trudsø Kruse

Seneste nyt fra lf.dk