Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Ny kritisk rapport fra Rigsrevisionen om pesticider

Rigsrevisionen har rejst kritik af statens håndtering af dispensationer til pesticider og overvågningen af det danske grundvands tilstand for så vidt angår pesticider. Landbrug & Fødevarer er bekymret over den politiske udvikling, men mener samtidig, at det er vigtigt at der etableres tillid til vores nuværende landbrugsproduktion.

Rigsrevisionens rapport omhandler kontrol af sagsbehandlingen i staten på to områder, nemlig grundvandsovervågningen for så vidt angår pesticider og dernæst reglerne for dispensation til pesticider der ikke har en ordinær godkendelse.

Desværre er de to emner blevet blandet sammen i pressen, hvilket giver et skævvredet billede af problemstillingen. De mange nye fund af pesticider i grundvandet skyldes ikke dispensationspraksis i Miljøstyrelsen. Der er derimod tale om gamle og nu udfasede stoffer, som myndighederne ikke tidligere har målt for. Det er naturligvis stærkt beklageligt, og det svækker tilliden til godkendelsessystemet for pesticider herunder dispensationsreglerne til trods for at stofferne er forbudt netop på grund af det restriktive danske godkendelsessystem.

 

Vi har fuld tillid

Landbrug & Fødevarer mener, at der generelt bliver givet dispensationer på et højt fagligt grundlag, og vi har fuld tillid til Miljøstyrelsens sagsbehandling på området. Det er naturligvis beklageligt, at der er givet en dispensation til et stof (Captan), hvor nye kritiske informationer er overset. Generelt går dispensationerne ikke på kompromis med beskyttelsesniveauet.

 

Landbrug & Fødevarer mener, at en troværdig og transparent grundvandsovervågning bør være en del af grundlaget for at lave regler på dyrkningsfladen. Troværdigheden til et konventionelt landbrug, hvor der sprøjtes med pesticider og bruges kunstgødning, kan kun opnås, hvis vi kan fremvise minimal påvirkning af omgivelserne, herunder at grundvandet ikke forurenes. Fortidens synder kan vi ikke lave om på nu, men vi har brug for en troværdig overvågning for at bevise at fejlene ikke gentages.

 

Landbrug & Fødevarer følger sagen tæt, og det er vores vurdering, blandt andet på baggrund af dialog med ministeriet, at der som følge af nye retningslinjer ikke kommer forsinkelser på sagsbehandlingen og dermed vurderingerne af dispensationsansøgninger. Vi melder ud, så snart der er nyt i sagen.

 

Links:

 

Hvad betyder det for mig som landmand?

 

  • Landbrug & Fødevarer arbejder for, at landmænd har en bred vifte af løsninger til at takle diverse skadevoldere i marken. Selvfølgelig skal der være sikker anvendelse for miljøet og landmanden.
  • Landbrug & Fødevarer mener, at der generelt bliver givet dispensationer på et højt fagligt grundlag, og vi har fuld tillid til Miljøstyrelsens sagsbehandling på området. Vi følger sagen tæt

 

Søren Thorndal Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk