Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nu ryger afgiften på foderfosfat

Danske svine- og fjerkræproducenter har årligt betalt omkring 50 millioner kroner i afgift på foderfosfat. Landbrug & Fødevarer har længe presset på for at få fjernet afgiften på foderfosfat. Nu fremsættes lovforslaget, som fjerner afgiften med virkning fra 1. juli i år.

Loven om afgift på foderfosfat blev vedtaget i 2004 og var en del af aftalen om Vandmiljøplan III. Formålet var at begrænse brugen af fosfor ved fodringen af dyr for ad den vej at begrænse tilførslen af fosfor til markerne.

 

Med den nye husdyrregulering fra 2017 er der indført en generel fosforregulering. Det betyder, at reguleringen i dag fastsætter en grænse på ejendomsniveau for, hvor meget fosfor i husdyrgødning, handelsgødning og restprodukter, der kan udbringes på markerne. 

 

Da formålet med afgiften på fosfor i foderfosfat i sin tid var det samme, nemlig at regulere tilførslen af fosfor til markerne, er afgiften efter gennemførelsen af den nye husdyrregulering udtryk for en dobbeltregulering.   

  

Landmænd sparer 50 millioner

L&F har haft afskaffelsen af afgiften som en mærkesag i længere tid. Afgiften har betydet at danske svine- og fjerkræproducenter årligt har betalt henholdsvis ca. 43 millioner og 7 millioner kroner i afgift årligt

 

I år har afgiften haft et særligt fokus op til finansloven og været med på L&Fs liste på møder med ordførere fra folketingets partier. Det er derfor en sejr for erhvervet, at skatteministeren den 30. januar har fremsat et lovforslag om blandt andet at ophæve afgiften på mineralsk fosfor i foderfosfat.

 

Det er planen, at fjernelsen af afgiften skal have virkning fra 1.  juli i år.

 

I skrivende stund (6. februar) ser tidsplanen for lovforslaget sådan ud:

  

  • Torsdag den 7. februar 1. behandling
  • Mandag den 18. februar Frist for spørgsmål
  • Tirsdag den 26. februar Frist for svar og ændringsforslag
  • Torsdag den 28. februar Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning

 

Se lovforslaget og følg processen her.

Henrik Bang Jensen

Benjamin Dickow

Seneste nyt fra lf.dk