Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Regeringens fokusering på klima- og landbrugsforskningen er vejen frem

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt forventer, at landbruget i højere grad vil bidrage positivt til klimaet, uden at det går ud over konkurrenceevnen. Målrettet forskning er nøglen.

Sådan lød det på et åbent samråd torsdag den 7. februar 2019 i Folketinget. De to ministre var kaldt til samråd af Miljø- og Fødevareudvalget for at svare på betydningen af klima- og luftudspillet samt fødevare- og landbrugspakken for landbrugets samlede udledning af drivhusgasser efter ønske af Socialdemokratiets Simon Kollerup og Jens Joel.

 

Landbruget skal bidrage
På samrådet var der bred enighed om, at landbruget skal bidrage til at mindske udledningen af klimagasser. Begge ministre var her enige om, at nye klimavenlige tiltag skal tage højde for fødevareerhvervets konkurrenceevne, så vi undgår, at fødevareproduktionen skubbes ud af landet, hvilket sandsynligvis vil lede til endnu større udledninger.

 

 Jakob Ellemann-Jensen understregede derfor vigtigheden af, at man går til udfordringen på en begavet måde, og at man tager landbruget med på råd, hvilket blev fremhævet med det nye klimapartnerskab indgået mellem Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening og regeringen. 

 

Lars Christian Lilleholt fremhævede også regeringens arbejde for en fælles EU-tilgang til omstilling og udvikling af klimavenligt landbrug og behovet for at fastsætte fælles krav og standarder for udledninger. Det leder hen til Danmark og EU’s målsætning om klimaneutralitet i 2050, hvor Lars Christian Lilleholt erkender, at klima- og luftudspillet ikke er tilstrækkeligt i sig selv, men at forskningspuljen på 90 millioner kr. skal være med til at identificere nye klimatiltag.

 

Derudover påpegede Jakob Ellemann-Jensen, at man foruden begrænsning af metanudslip fra danske biogasanlæg har indført tilskudsordninger til udtagning af lavbundsjorde, gylleforsuring og multifunktionel jordfordeling.


Vækst og beskæftigelse i landbruget

Landbrug & Fødevarer finder, at regeringen, med deres klima- og luftudspil, udviser både ansvar og ambitioner, når det kommer til den klimavenlige omstilling af det danske landbrug. Nye tiltag skal ikke kun være omkostningseffektive når man ser på deres begrænsning af CO2-udslip i Danmark, men må også inkludere parametre såsom globalt udslip, samfundsøkonomiske omkostninger og landmandens økonomi, så landbruget fortsat kan bidrage med vækst og beskæftigelse.

 

Landbrug & Fødevarer er enige i, at det er nødvendigt at indtænke landbruget og fødevareerhvervet som en aktiv medspiller i den grønne omstilling, og at forskningsindsatsen på området skal opprioriteres. 

Jens Astrup Madsen

Seneste nyt fra lf.dk