Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Større svine- og fjerkræbrug skal indberette ammoniak til EU

Udleder du over 10 tons ammoniak om året, har du fået brev i e-boks om, at Miljøstyrelsen har beregnet din udledning og indberetter den til EU-registret PRTR.

Udledning af ammoniak fra store svine- og fjerkræbrug skal hvert år indberettes til EU’s såkaldte PRTR-register, hvis ammoniakudledningen er over 10 tons om året. Miljøstyrelsen har skrevet til alle ejere af svine- og fjerkræbrug, hvor styrelsen har beregnet en ammoniakudledning på over 10 tons pr. år. Det drejer sig om godt 70 bedrifter, der har modtaget et brev fra Miljøstyrelsen i e-boksen.

Det er vigtigt at understrege, at indberetningen intet har at gøre med krydsoverensstemmelse eller med kontrol af vilkår i miljøgodkendelser. Ammoniaktallene bruges udelukkende til at indberette til EU's register over forurenende stoffer og efterfølgende bliver de offentliggjort på EU's miljøagenturs hjemmeside.

Miljøstyrelsens tal er beregnet ved at ”regne baglæns” fra kvælstofmængden på lager i Landbrugsindberetning.dk. Ved tilbageregningen anvendes standard-emissionsfaktorer, og der er ikke taget højde for, om der på den enkelte ejendom er installeret miljøteknologi som luftrensning, forsuring, gyllekøling eller varmeveksler. Derfor kan den reelle emission på den enkelte ejendom være betydeligt lavere, end det som Miljøstyrelsens beregning viser.

Brug lidt tid
Selv om indberetningen ikke har nogen direkte konsekvens, er der alligevel grund til at interessere sig for størrelsen af det indberettede tal. Det er vigtigt, at en øget anvendelse af miljøteknologi til reduktion af ammoniak afspejles i Danmarks indberetning.

Har du modtaget et brev fra Miljøstyrelsen om indberetning af ammoniakudledningen til EU, vil vi derfor opfordre til, at du bruger lidt tid på at sammenholde den beregnede ammoniakudledning med det, der aktuelt forventes fra staldene. Hvis der er et stort misforhold, bør du rette henvendelse til Miljøstyrelsen, så eventuelle fejl kan blive rettet.

Anette Christiansen

Seneste nyt fra lf.dk