Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vandrammedirektivet bliver fitnesstjekket

Vandrammedirektivet undergår i øjeblikket et såkaldt fitnesstjek, hvor du kan komme med bemærkninger til direktivets indhold og betydning. Vi mener, at vandrammedirektivet bør ændres markant.

Vores ønsker til ændringer tæller mere realisme ind i målsætninger og proces, at der tages højde for klimaforandringerne, at aktørinddragelsen styrkes og at proportionaliteten i indsatserne styrkes ved øget brug af konsekvensvurderinger. Småændringer, som der er lagt op til fra Kommissionens side, er ikke godt nok.

 

Som led i gennemførslen af vandrammedirektivet foregår der i øjeblikket et fitnesstjekket i EU-regi. Det seneste års tid har der været forskellige aktiviteter, og L&F har været aktiv i forhold til Kommissionen, de danske myndigheder, COPA-COGECA og udvalgte landes landbrugsorganisationer. I september 2018 blev der åbnet for en offentlig høring via Kommissionens hjemmeside, hvor det er muligt at komme med bemærkninger til vandrammedirektivet, ligesom man kan svare på et langt og ret uoverskueligt spørgeskema.

 

Inspiration i vores notat

L&F har udarbejdet et kort notat, der beskriver de væsentligste udeståender og udfordringer med direktivet, som det ser ud og bliver håndteret i dag. Vi opfordrer til, at man som lokalforening kraftigt overvejer at melde ind til Kommissionen i høringsfasen, som løber frem til 4. marts 2019.

 

Der er ingen tvivl om, at antallet af indspil har en betydning, og der er stor opmærksomhed blandt de grønne organisationer på, at direktivet skal fortsætte i sin nuværende form med manglende mulighed for at foretage en afvejning forskellige hensyn, med ambitiøse mål og tidsfrister mm. Derfor er det vigtigt at få vores budskaber om mere realisme, konsekvensvurderinger/proportionalitet og så videre bragt til torvs.

 

Det mest meningsfulde er at se stort på spørgeskemaet og i stedet vedhæfte samlede bemærkninger, hvilket der er mulighed for som sidste punkt i spørgeskemaet. Du kan finde inspiration i L&F’s bemærkninger, som du finder her. Bemærk, at helt enslydende indspil vil blive slået sammen, så det er nødvendigt at tilpasse teksten i notatet, så den udtrykker den enkelte forenings holdning – fx ved at erstattet L&F med foreningens navn og prioritere de fremhævede udfordringer ud fra de lokale holdninger og interesser. 

 


Sådan gør du

Først skal ens oplysninger indtastet (under ”Dig”). Herefter kan man vælge Del 1 – spørgeskema til offentligheden. Nederst kan der vedhæftes et dokument. Herefter trykker man videre (til Del 2), hvorfra man kan trykke Send nederst i skemaet.

 

Det er selvfølgelig også muligt at besvare de mange, ofte uklare spørgsmål i spørgeskemaet, hvis man har mod på det. Men muligheden for at vedhæfte samlede bemærkninger er en effektiv måde at besvare på, så budskaberne kommer klart frem.

 

På hjemmesiden oplyses det, at høringen kører frem til den 12. marts, men den officielle udmelding i forbindelse med høringens start var, at den løber til den 4. marts, så det er den dato, vi opererer efter.

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk