Foto: Volodymyr Horbovyy (Colourbox)

COVID-19: Fristudsættelser sikrer at landbruget ikke kommer i klemme

Landbrugsstyrelsen udsætter fristen for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal til den 30. april 2020. Det sker efter opfordring af L&F, der vil sikre at landbruget ikke kommer i klemme som følge af coronakrisen.

Hvad betyder det for mig som landmand?

  • Landbrug & Fødevarer arbejder for at sikre, at Landbrugsstyrelsens administration i videst muligt omfang kører videre, mens landet er lukket ned som følge af COVID 19. 
  • Det være sig både, at landmændene får udbetalt deres landbrugsstøtte, og at Landbrugsstyrelsens IT-systemer til ansøgning om landbrugsstøtte fungerer.
 
 

 

Landbrugsstyrelsen har imødekommet vores ønske om en udsættelse af fristen for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal med en måned til den 30. april. I denne vanskelige situation som følge af Coronavirussen holder vi meget tæt kontakt til Landbrugsstyrelsen for at sikre, at landbruget ikke kommer i klemme med nogle af fristerne.

 

Corona-krisen besværliggør arbejdet med at lave EU-ansøgninger og indberetninger. Det tager længere tid for konsulenterne at arbejde hjemmefra, og det gør det svært at nå de deadlines, der er sat. Derfor arbejder Landbrug & Fødevarer intenst på at få udsat de frister, der giver problemer, og samtidig sikre, at det ikke er noget, som får betydning for udbetalingstidspunktet for landbrugsstøtten. 

 

Tæt og konstruktiv dialog med Landbrugsstyrelsen

Foreløbigt er fristen for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal blevet forlænget til den 30. april. Vi arbejder fortsat på, at der også kan ske en udskydelse af fristen for ansøgning om EU-støtte og målrettet regulering den 17. april. Med den forlængede nedlukning af det danske samfund til og med den 13. april, vil denne frist uden tvivl også komme til at give problemer.

 

Vi har en tæt og konstruktiv dialog med Landbrugsstyrelsens direktion for at håndtere udfordringerne bedst muligt. 
Vi arbejder også på at sikre, at der fortsat sker udbetalinger til danske landmænd til tiden. Her har vi fokus på, at der bliver skaffet relevante justeringer af EU-reglerne. Det er i den forbindelse meget positivt, at både ansøgningsrunden og udbetalingerne er blevet defineret som en samfundskritisk opgave, som Landbrugsstyrelsen skal håndtere under Corona-krisen.

 

Vi har fokus på, at Landbrugsstyrelsen løser alle opgaver bedst muligt i den situation, vi befinder os I lige nu. Det gælder også funktionaliteten af landbrugsstyrelsens IT-systemer, og at Landbrugsstyrelsen hurtigst muligt får udbetalt den manglende grundbetaling, økologisk arealtilskud og tilskud til pleje af græs- og naturarealer fra sidste år. 

 

Maria Skovager Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk