Grafik: Sundhedsstyrelsen

Coronavirus: Nye tiltag for at begrænse smitte blandt vandrende arbejdskraft

Regeringen præsenterede i fredags en række nye tiltag, der skal forhindre corona-smitte fra vandrende arbejdskraft. Tiltagene trådte i kraft i mandags og får betydning for internationale medarbejdere, der rejser ind i Danmark fra højrisikolande, som fremover bl.a. skal fremvise en negativ corona-test ved grænsen.

Hvad betyder det for mig som landmand? 

  • Landmænd, der ansætter internationale medarbejdere skal være opmærksom på, at medarbejderne kan blive afvist ved grænsen fra den 26. oktober, såfremt de ikke kan vise en maksimalt 72 timer gammel coronatest.
  • Myndighederne vil gennemføre en skærpet tilsynsindsats i brancher med vandrende arbejdskraft med fokus på boligforhold. L&F opfordrer derfor danske landmænd til at foretage de nødvendige foranstaltninger for at begrænse smitten både på arbejdspladsen, men også ift. ansattes boliger. Til inspiration henviser vi til materialet fra den grønne taskforce, som kan findes på BAU Jord til Bord.
  • L&F arbejder for, at danske landmænd har de bedste forudsætninger for at kunne tackle de udfordringer, som coronakrisen bringer med sig. Information om begrænsning og håndtering af smitte er én af dem.  

Fra i mandags den 26. oktober skal internationale medarbejdere fra højrisikolande i EU samt karantæne-lande uden for EU, Schengen og Storbritannien fremvise en negativ corona-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet for at krydse den danske grænse. Det sker som følge af den øgede smittespredning blandt internationale medarbejdere i Danmark. 

Kravet om en negativ test gælder ikke for grænsependlere, der dagligt krydser grænsen og for godstransport af hensyn til forsyningssikkerheden. Ifølge EU-lovgivningen er du grænsependler, hvis du arbejder i ét EU-land, men bor i et andet, som du vender tilbage til dagligt eller mindst én gang om ugen

Regeringen ønsker desuden at finde en model, hvor der ud over fremvisning af en negativ test ved grænsen følges op med et krav om test efter 2-4 dages ophold i Danmark. I den forbindelse er der igangsat trepartsdrøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdsgivernes mulighed for at på-lægge ansatte at blive testet for coronavirus og blive oplyst om testens resultat. 

”L&F er glade for, at det fortsat er muligt for de nødvendige internationale medarbejdere at komme til Danmark med regeringens nye restriktioner”, siger viceformand for L&F Lone Andersen.

Vanskeligt at få fritestningspas 
De første dages erfaringer viser dog, at det er vanskeligt for vandrende arbejdskraft i praksis at få et fritestningspas fra deres hjemlande modsat i Danmark. 

”Derfor er det afgørende, at de danske myndigheder sætter massivt ind med testsystemer ved grænsen, som kan give hurtigt svar til medarbejderen. Det er vores højeste prioritet, at danske landmænd kan fortsætte produktionen af fødevarer i krisetider som disse, og vi har tiltro til, at landmændene gør alt, hvad de kan for at begrænse smittespredningen,” siger viceformand Lone Andersen.

Skærpet tilsyn
Blandt de øvrige tiltag til begrænsning af smitte fra internationale medarbejdere vil regeringen gennemføre skærpet tilsyn på arbejdspladser med vandrende arbejdskraft. Det gælder bl.a. landbrug- og skovbrugsområdet samt slagterier. 

Tilsynsindsatsen vil bl.a. fokusere på boligforhold, hvor arbejdsgivere opfordres til at sikre, at der sker forebyggelse af coronavirus også ved ophold i boligen. Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjer til dette formål, hvilket vi vil følge nøje. 

I dag udsendte Beskæftigelsesministeriet desuden en pressemeddelelse om den skærpede tilsynsindsats fra Arbejdstilsynet. Den kan findes her. 

Faktaark med gode råd
Indtil da har L&F i samarbejde med bl.a. SEGES, GLS-A og 3F udarbejde flere faktaark og et idekatalog om, hvordan man kan begrænse smitte med coronavirus på arbejdspladser i landbrugs- og fødevaresektoren. Materialet kan findes på BAU Jord til Bord og er oversat til engelsk, polsk, rumænsk, litauisk og ukrainsk. 

For yderligere information om regeringens tiltag henvises til faktaark på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.


Benedicte Gjerding Dahlberg

Seneste nyt fra lf.dk