Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Deltidsarbejdet i L&F samt repræsentation i Primærbestyrelsen

Primærbestyrelsen har på deres møde i går torsdag dag den 26. november 2015 truffet beslutning om valgstrukturen for valg af en deltidsrepræsentant i Primærbestyrelsen samt en Forretningsorden, der fremadrettet vil regulere Deltidslandsmøderne og valg af repræsentant til Primærbestyrelsen.

Den beslutning Primærbestyrelsen i dag har truffet er en følge af omstruktureringen af deltidsområdet og afstemningen på Landsdelegeretmødet. På Delegeretmødet blev det besluttet, at der ikke skal gennemføres en reduktion i antallet af bestyrelsespladser i Primærbestyrelsen, samt at Primærbestyrelsen fortsat skal godkende en forretningsorden for deltidsområdet.

På den baggrund har Primærbestyrelsen i dag besluttet, at etablere et nyt valgforum for valg af en deltidsrepræsentant i Primærbestyrelsen. Valget skal afholdes på det første deltidslandsmøde i første kvartal af 2016. Hvordan valget skal afvikles er beskrevet i den vedhæftede forretningsorden, som Primærbestyrelsen har godkendt på mødet i dag.

I Primærbestyrelsens drøftelse af sagen blev det understreget, at det forventes, at de lokale foreninger sikre et aktivt lokalt deltidsarbejde og aktive deltidsrepræsentanter, som kan indgå i drøftelserne på Deltidslandsmøderne og sikre kontakten til baglandet.

Landbrug & Fødevareres fremadrettede arbejde på deltidsområdet skal ligeledes drøftes på det kommende Landsformandsmøde den 2. december.

Deltidslandsmøderne
Rammerne for de kommende deltidslandsmøder, samt de øvrige elementer i L&Fs fremadrettede arbejde på deltidsområdet er ligeledes beskrevet i den vedhæftede forretningsorden.
Den nedsatte deltidsgruppe vil blive inddraget i planlægningen af deltidslandsmøderne.
Deltidsgruppen er udpeget/valgt regionalt og består af:

Sjælland
Niels Erik Jensen, Gefion
Christian Henriksen, DLSyd

Syd
Mads Steiner, Sønderjysk Landboforening
Bo Pedersen, Jysk Landbrug
Dan Mortensen, Fyns Familielandbrug

Midt
Jens Simonsen, Herning-Ikast Landboforening
Klaus Høgh, Landboforeningen MIDT-Jylland

Nord
Niels Pedersen Qvist, LandboNord
Bent Juul Nørgaard Chrisensen, nf plus

Anne-Marie Hansen

Seneste nyt fra lf.dk