Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Fonde og legater

Familielandbruget bestyrer 4 fonde - henholdsvis Høstgildefonden, Jubilæumsfonden, Legat af 2007 og Pedersens fond.

Familielandbrugets fondsbestyrelse konstitueres efter årsmødet. Fondsbestyrelsen består af formanden og næstformanden for Familielandbruget samt af de to medlemmer af sektionsbestyrelsen, der på årsmødet bliver valgt til en plads i primærbestyrelsen.

Fondsbestyrelsen afholder fire møder om året.

Hvis du har nogle spørgsmål til Familielandbrugets fondsarbejde bedes du rette henvendelse til Malika Buhr Pedersen email mpe@lf.dk eller tlf: 3017 8894

Pedersens fond  
I april 2013 blev der udloddet to til tre legatportioner fra Pedersens fond.

I henhold til Aage Pedersens testamentariske ønske skal afkastet af provenuet, der er tilvejebragt ved salget af landbrugsejendom i Sondrup by, Hundslund, anvendes ”til hjælp til at oprette/opretholde en kvægbesætning på et mindre landbrug eller til hjælp ved økonomiske vanskeligheder ved et mindre brug for yngre landmænd. Fortrinsberettigede er unge under 45 år, der kommer fra et mindre landbrug med husdyrhold.”

Fundatsen for Pedersens fond

Læs om tidligere legatmodtagere:

Flittig og arbejdsom landmand hædret 
Thomas Bæk Jensen, Ålbæk, hædret med legat fra Pedersens Fond af 2002.

 

 
   

Læs Juelsminde-landmand får legat, om gårdejer Knud Bjerre Nielsen og familie, som i 2013 blev hædret med et legat fra Pedersens Fond af 2002.

   

Læs Flot fokus på jersey-forretning, om familielandbruger Henrik Rasmussen fra Enemærket Kalveproduktion ved Otterup, der i 2013 blev hædret med et pænt beløb fra Pedersens Fond af 2002.

 

Legat 2007
Legatets formål er at støtte og opmuntre familielandbrugs- og husmandsfamilier, primært ved at yde legater og rentefrie lån til unge, der uddanner sig på landbrugsskoler samt andre uddannelsesinstitutioner med tilknytning til landbrugserhvervet. Derudover kan legatets bestyrelse yde lån til nyetablerede landmænd på nærmere fastsatte vilkår samt yde støtte til ejere af familielandbrug der uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder.

I forhold til uddannelseslegater er der typisk tale om legatportioner mellem 3 og 5.000 kroner, hvortil medlemmer af Familielandbruget og deres børn har fortrinsstilling.

Ansøgningsfrist den 13. december 2012.

Download ansøgningsskema.

Fundatsen for Legat 2007.

Høstgildefonden
Fondens formål er, at tildele støtte til til afholdelse af mødeaktiviteter, alment oplysnings- og informationsarbejde, der kan fremme oplysningen om Familielandbrugets holdninger særligt indenfor de socialle, kulturelle, faglige og politske områder.

Fundatsen for Høstgildefonden 

Jubilæumsfonden
Fondens formål er, at tildele støtte til uddannelse af folkevalgte i Familielandbruget.

Fundatsen for Jubilæumsfonden

  Find flere fonde og legater på Legatbogen.dk 

Malika Buhr Pedersen

Familielandbrugssektionen

Brochure