Dispensation til akseltryk

Kommuneliste med dispensationer eller afslag på kørsel med forhøjet akseltryk ifm. gylleudbringning.

Trafikstyrelsen har også i 2023 givet erhvervet mulighed for at køre med større kapacitet. Det er vigtigt at tjekke de individuelle godkendelser for de respektive dispensations vilkår.

Tilladelsen forudsætter fortsat, at kommunen også har accepteret dispensationen fra Trafikstyrelsen, så gyllen kan transporteres på de kommunale veje. Derfor har  Landbrug & Fødevarer igen i år søgt hos alle de kommuner, som giver tilladelsen for et år ad gangen. Både Trafikstyrelsens godkendelsesbrev og kommunens tilladelse skal medbringes under gyllekørslen og - om det kræves - fremvises for politiet.

Du skal derfor både udskrive brevet fra Trafikstyrelsen og kommunens dispensation.

Find din kommune her, og se om der er givet dispensation eller afslag. Står der ikke noget efter kommunenavnet, har den pågældende kommune endnu ikke afgivet svar. Listen opdateres i takt med, at kommunerne melder deres svar ind.