20 danske særkrav til dansk svineproduktionen løfter os til tops blandt EU-landene

Danmark lever selvfølgelig op til EU’s krav til dyrevelfærd, men på en lang række parametre går vi endnu længere. På flere indsatsområder er vi foran vores naboer - det medfører bedre forhold, og sundere og gladere dyr. Her kan du læse mere om de 20 danske særkrav.

I Danmark lever vi selvfølgelig op til EU’s krav til dyrevelfærd, men på en lang række parametre går vi endnu længere for at skabe gode rammer for vore dyr, end de fleste af vore naboer i EU gør. Og hver gang, vi bygger en ny stald herhjemme, gør vi betydelige fremskridt for dyrevelfærden. Vi har indført 20 danske særkrav, som ligger over EU-lovgivningen, og går længere end de krav, der produceres grise under i resten af EU.

 • SEGES Innovation Gris har siden udgangen af 2018 indstillet alt arbejdet med forskning og udvikling af den traditionelle faresti og fokuserer udelukkende på udvikling af stier til løse søer.

    
 • Alle nye løbestalde indrettes med løsdrift, og det gælder alle stalde fra 2035. Det vil sige at de søer, der bliver insemineret ikke længere skal stå i en boks, men kan gå frit omkring blandt de andre søer. Det er kun i DK, Sverige, Norge og UK, man er gået så vidt. 
    
 • Der er overbrusning i alle stalde til grise over 20 kg for at sikre grisene et godt staldklima. 
    
 • Krav om BÅDE beskæftigelses- og rodemateriale i alle stalde. I udlandet skal der kun være beskæftigelsesmateriale. 
    
 • Beskæftigelses- og rodemateriale skal være af naturlig oprindelse som fx halm, træ eller andet naturligt materiale 
    
 • Ulovligt at hænge jernkæder op som grisene kan gå og bide i som beskæftigelsesmateriale, hvilket er tilladt i andre EU-lande. 
    
 • Fra udgangen af 2018 er der krav om lokalbedøvelse i forbindelse med kastration af pattegrise. Det hidtidige krav om smertelindring fortsætter også. I resten af EU kan man kastrere uden bedøvelse eller smertelindring. 
    
 • Krav om separat område (pattegrisehuler) til pattegrisene i farestien. Det skal de have, så de kan komme væk fra soen og hvile uden risiko for at soen lægger sig på dem. Det giver også mere ro til soen. 
    
 • Uafhængig 3.parts kontrol af dyrevelfærd og fødevaresikkerhed i alle danske besætninger med grise. Udover at myndighederne aflægger kontrolbesøg i staldene, foretager DANISH-systemet også kontroller, for at sikre, at de særlige danske krav til dyrevelfærd og fødevaresikkerhed overholdes. 
    
 • Krav om sundhedsrådgivning, herunder målrettet indsats for dyrevelfærd. I alle større besætninger (over 300 søer), skal der være indgået en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge. Det er både til for at skabe bedre dyrevelfærd, men også for at skabe gennemsigtighed overfor forbrugere. 
    
 • Dyrlæge og landmand skal sammen fastsætte op til tre indsatsområder for dyrevelfærd i den enkelte besætning, hvor der skal udarbejdes konkrete målsætninger og handlingsplaner. 
    
 • Krav om halm i stalden hos drægtige søer.
     
 • Krav om fast eller drænet gulv hos smågrise (50 procent af arealet) og slagtesvin (30 procent af arealet). Det krav har vi for at sikre grisene et behageligt hvileareal. I resten af EU er der ikke noget krav til fast eller drænet gulv. 
    
 • Faste krav til antal sygestier til drægtige søer. 
    
 • Krav om blødt leje og varmekilde samt mulighed for køling i alle sygestier. På EU-plan er der ikke specifikke krav til indretning af en sygesti. 
    
 • Gult kort til landmænd, hvis medicinforbruget overskrider fastsatte grænseværdier.  
    
 • I 2010 indførte svinebranchen et frivilligt stop for brugen af cephalosporiner, der er et kritisk vigtigt antibiotika for behandling af sygdomme hos mennesker. Cephalosporiner bliver stadig brugt i svineproduktionen i resten af EU. 
    
 • Krav om max 8 timers transport af søer. 
    
 • Skærpede krav til indretning af biler til transport af grise (mekanisk ventilation, adgang til drikkevand, køling, GPS-udstyr). I EU gælder kravene til lange transporter. I Danmark har vi valgt at alle transporter uanset varighed skal opfylde kravene. 
     
 • Dyrlæger må ikke tjene penge på at udskrive recepter i Danmark. I resten af EU må de gerne både udskrive og sælge medicin.

Trine Vig Tamstorf